Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentencontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Welkom op de website van de LWG
Nederland - Duitsland


Aan de werkgroepen/gemeenten/geïnteresseerden met contacten in Duitsland

Beste mensen,

Het zal niemand verbazen dat de LWG al snel na de laatste rondzendbrief (dec 2020) tot de conclusie moest komen dat 6 maart voor de ontmoetingsdag ècht geen haalbare kaart was.

Gelukkig hebben we met alle betrokkenen als nieuwe datum zaterdag 2 oktober 2021 in Harmelen kunnen vastleggen, kort na de Duitse Bondsdagverkiezingen op 28 september. Ook deze datum is weer onder voorbehoud...
Maar waarschijnlijk is de vaccinatiegraad tegen die tijd zo hoog, dat bijeenkomsten weer probleemloos kunnen worden gehouden. Zeker als je de berichten uit Israël en over alle onderzoeken, die overal gedaan worden, ziet en hoort.

Langzamerhand wennen velen, ook de leden van de LWG, aan het gebruik van digitale vergadermogelijkheden, maar voor een ontmoetingsdag is dat geen optie.
Het levert wèl leuke nieuwe contact-kansen op.
Zo kunnen Leny en ik volgende week met de Arbeitsgruppe Niederlande in Sachsen via Zoom meevergaderen over de plannen voor het najaar.
Dat zal meer bijpraten over de wederwaardigheden van de werkgroepleden zijn, want ook voor de ontmoetingsdag in Sachsen is het programma van 7 november 2020 één-op-één overgezet naar 20 november 2021: hetzelfde onderwerp, dezelfde sprekers, dezelfde plaats: Frauenkirche Grimma. Het zou erg leuk zijn als er dan aardig wat deelnemers uit Nederland zijn.
Misschien vindt u een kans om samen met mensen uit uw partnergemeente te komen...
Er komen altijd ook mensen uit plaatsen, waar het 'officiële' gemeentecontact is gestopt. Die hebben altijd nog persoonlijke contacten met hun Nederlandse vrienden en blijven het fijn vinden om aan de Sächsische ontmoetingsdag (of - weekend) mee te doen.
Om uw geheugen op te frissen voeg ik de uitnodiging van afgelopen najaar bij (in de mail naar uw groep).

Ook maak ik van deze gelegenheid gebruik om u voor de laatste info van de EBD en de 3. Ökumenischer Kirchentag wat links te sturen:
www.eaberlin.de/seminars/
www.oekt.de

Wat zijn uw plannen voor dit en komend jaar?
Hoe hebt u het afgelopen jaar de contacten onderhouden?
Van enkele kanten hebben we deze informatie gekregen.
We blijven het graag van u horen!

Van harte wens ik u een goede 40dagen- en paastijd toe. En natuurlijk spreek ik de hoop uit om velen van u in blakende gezondheid op 2 oktober in Harmelen te mogen begroeten!
In de tussentijd zult u zeker nog een paar RZB en Vermischtes van ons ontvangen en tijdig ook de uitnodiging voor de ontmoetingsdag :-)

Hartelijke groet,
ook namens Leny de Pijper, mede-contactpersoon voor de EVLKS,

Bert Companjen
Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland