Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentecontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland – Duitsland

Secr: Joke Brederveld
e-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

Uitnodiging ontmoetingsdag op zaterdag 2 oktober 2021

te Harmelen

'Vrijheid verbindt'

Aan leden van plaatselijke werkgroepen, deelnemers aan Europäische Bibeldialoge en belangstellenden voor het werk van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland

Graag nodigen wij u uit voor onze landelijke ontmoetingsdag op zaterdag 2 oktober 2021.
Deze vindt plaats in De Open Poort, Hendriklaan 1, 3481VR Harmelen.
Vanaf 10.00 uur is het kerkelijk centrum open en is er koffie en thee.

Programma:
10.30   Welkom en opening door de voorzitter van de Landelijke Werkgroep Bert Companjen.
            We zingen een lied.
10.40   Ds. Alke Liebich: “Vrijheid verbindt”.

11.30   Gelegenheid om koffie/thee te halen.
11.40   Discussie over de toekomst en uitwisseling van ervaringen van partnergemeentes.

12.20   Huishoudelijke mededelingen. We zingen nog een lied.
12.25   Lunch en informele ontmoeting.

13.15   Matthijs Glastra vertelt over de Europäische Bibeldialoge.
13.30   Bert Kuipers vertelt over de Coventrybeweging.

14.10   Koffie-theepauze.
14.30   Andacht en afsluiting.

De kosten bedragen € 8, = per persoon, te voldoen aan de ingang – dit is inclusief consumpties.
Neemt u zelf een lunchpakket mee?

Opgave bij het secretariaat, lwgdlsecretariaat@gmail.com, graag vóór donderdag 30 september. Opgave: klik hier.
We weten nog niet hoe na 20 september de coronaregels zullen zijn, maar de dag wordt gehouden met inachtneming van de dan geldende regels.)

Een hartelijke groet en graag tot ziens in Harmelen,
de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland,
Bert Companjen, voorzitter, Juliane van den Mossel, Leny de Pijper,
Joke Brederveld, secretaris, telefoon: 06-12030449, email: lwgdlsecretariaat@gmail.com

Alke Liebich is als predikante verbonden aan de Johanneskerk in Amersfoort.
Verder is zij voorzitter van de VVP, Vereniging van Vrijzinnige Protestanten .
Het afgelopen jaar was zij als vrijwilliger werkzaam in een Grieks vluchtelingenkamp en hield daar over een blog bij. Zie: www.johanneskerk.nl/predikant-2/.

Matthijs Glastra is predikant te Huissen en contactpersoon van de Europäische Bibeldialoge.

Bert Kuipers is theoloog en beeldenmaker. Gedurende 23 jaar was hij als stadspastor aan de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam verbonden. Momenteel is hij voorzitter van het Coventryberaad Nederland.
www.bertkuipers.nl
www.coventryberaad.nl