Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentencontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Landelijke ontmoetingsdag op zaterdag 7 maart 2020 te Harmelen

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland – Duitsland

Secr: Joke Brederveld
e-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

Uitnodiging ontmoetingsdag 7 maart 2020

'Die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden'

Aan leden van plaatselijke werkgroepen, deelnemers aan Europäische Bibeldialoge en belangstellenden voor het werk van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland

Graag nodigen wij u uit voor onze landelijke ontmoetingsdag op zaterdag 7 maart 2020.
Deze vindt plaats in De Open Poort in Harmelen, Hendriklaan 1.
Vanaf 10.00 uur is het kerkelijk centrum open en is er koffie en thee.

Programma:
10.30   Welkom en opening door de dagvoorzitter Bert Companjen
            We zingen een lied.
10.45   Inleiding op het thema door Mw. Dirkje Mulder-Boers,
            auteur van het boek “De grens getrokken.
            Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 1914 en 1964.”
11.10   Gelegenheid om koffie/thee te halen.
11.20   We praten door over het thema.

11.45   Matthijs Glastra vertelt over de Europäische Bibeldialoge.
            We zingen een lied.
12.10   Afscheid van voorzitter Dirk Jorissen
12.25   Huishoudelijke mededelingen. We zingen nog een lied
12.30   Lunch en informele ontmoeting

13.30  Uitwisseling van ervaringen van partnergemeentes
14.10   Koffie-theepauze
14.30   Afscheid van Eef Dijk
14.45   Andacht en afsluiting

De kosten bedragen € 8, = per persoon, te voldoen aan de ingang – dit is inclusief consumpties en soep.
Neemt u zelf een lunchpakket mee?

Opgave bij het secretariaat, lwgdlsecretariaat@gmail.com, graag vóór donderdag 5 maart.

Een hartelijke groet en graag tot ziens in Harmelen,
namens de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland,
Bert Companjen, wnd voorzitter, telefoon 06-19530825
Joke Brederveld, secretaris; telefoon: 06-12030449