Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

index gemeente berichten oud                    archief

Welkom bij de oudste archiefstukken


Bezoek van Hengelo aan Geithan