terug

Secretariaatswisseling.

Op maandag 13 juli 2015 heeft mw. Rika Mansholt haar functie als secretaris overgedragen aan mw. Joke Brederveld uit Emmen.
Haar functie als penningmeester was reeds overgedragen en wel aan dhr. Bert Companjen.
Het officiŽle afscheid volgt tijdens de ontmoetingsdag op zaterdag 5 maart 2016. Tot die tijd blijft Rika nog bestuurslid van de LWG.