Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Van Linschotenplein 21
3262 PW Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613739
e-mail: h.manschot3@upcmail.nl
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

mei 2012

Het heeft Hare Majesteit behaagd…
Op 27 april 2012 ontving Eef Dijk, lid van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten, in de Martini Kerk in Sneek, de versierselen die behoren tot het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau.
Eef ontving deze onderscheiding omdat zij zich vanaf het begin, dus vanaf april 1985, ingezet heeft voor de oecumenische contacten tussen Nederland en (Oost-)Duitsland.
Maar ook haar actieve betrokkenheid bij de Berliner Bibelwochen en bij het kerkelijk contact tussen IJlst en Zerbst werden met deze bijzondere onderscheiding beloond.
Daarnaast werden haar werkzaamheden voor het Landelijk Protestants Vrouwen Platform, de plaatselijke Handwerkgroep en het Project Samen Eten bij de uitreiking van de onderscheiding gememoreerd.
Het werd een feestelijk gebeuren in Sneek, waarbij velen ’s middags van de gelegenheid gebruik maakten Eef van harte te bedanken voor het vele dat zij doet en voor de wijze waarop zij dat doet.
Voor diegenen die Eef op enigerlei wijze willen bedanken voor haar activiteiten en / of die haar feliciteren willen met deze dubbel en dwars verdiende onderscheiding geven we hieronder haar adres:
Mevr. Eef Dijk – Draaijer, De Dassenboarch 17, 8651 CB IJLST, e-mail: abdijk@wanadoo.nl.

Afscheid van Hein de Jong
In april heeft Hein de Jong afscheid genomen van de Landelijke Werkgroep. Na ruim tien jaar lidmaatschap van onze werkgroep heeft Hein besloten het iets rustiger aan te doen.
Wie zijn inzet kent voor VluchtelingenWerk, zowel plaatselijk als provinciaal, twijfelt eraan of het wel zo veel rustiger wordt.
Hein blijft voorlopig nog wel lid van de Werkgroep Oecumenische Contacten in Voorst. Via het gemeentecontact met Seehausen blijft hij dus betrokken bij ons werk.
In onze vergadering van 16 april hebben we Hein bedankt voor zijn inzet voor het werk van gemeentecontacten.

De gevaarlijke smid
In de laatste rondzendbrieven hebben we enkele keren uw aandacht gevraagd voor de tentoonstelling “De gevaarlijke smid”.
In 21 panelen wordt met tekst en beelden de geschiedenis van de Oost-Duitse vredesbeweging verteld vanaf het ontstaan van de actie ‘Schwerter zu Pflugscharen’ tot aan de escalatie in 1982 en de geschiedenis daarna die uitloopt op de ‘Vreedzame Revolutie’ van 1989.
Tot nu toe is het aantal positieve reacties van plaatselijke groepen te beperkt gebleven.
Gezien de hoeveelheid werk die verbonden is aan het voorbereiden van een dergelijk project, hadden we afgesproken dat we met dit initiatief verder zouden gaan als er minimaal zes plaatselijke groepen zouden deelnemen. De teller staat nu op drie.
Een definitieve beslissing hebben we uitgesteld tot half juni. Als we dan nog steeds dat aantal van zes groepen niet bereikt hebben, dan zullen we het plan niet verder uitvoeren. U hebt dus nog een ruime maand de tijd u aan te melden.

Praktische informatie: de tentoonstelling bestaat uit 21 oprolbare panelen van 85 x 218 cm (br. x h.). Opgesteld is de totale lengte 19 meter en bij een zig-zag opstelling ongeveer 14 meter. De huur voor een periode van vier weken komt op ongeveer € 300,--. Hier komen dan nog de transportkosten voor het ophalen van de tentoonstelling uit de voorgaande plaats van expositie.
De Landelijke Werkgroep beschikt over een zwart-wit afdruk van de tentoonstellings-panelen. U kunt deze opvragen als u interesse hebt om de tentoonstelling in uw kerkelijke gemeente te organiseren.

Stukgoed

o Klopt uw adres nog ?
Het werk van de LWG staat en valt met een goed en up-to-date adressenbestand. We verzoeken u dan ook dringend adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven. Om snel en goedkoop informatie te verspreiden is het gebruik van e-mail ideaal. Dus als uw werkgroep per e-mail bereikbaar is, laat het ons dan weten.

o Verslagen
De LWG stelt het erg op prijs van u werk-, ontmoetings- en jaarverslagen te ontvangen. Die helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn! Ze geven namelijk een heel goed beeld van wat er speelt.

Documentatie – nog te bestellen
LWG 12-01: de teksten van de lezingen die gehouden zijn tijdens het Sachsentreffen in najaar 2011; Ich bin getauft – wie prägt das mein Leben (OKR Christoph Münchow en Dr. Karel Blei). De lezingen zijn niet in het Nederlands beschikbaar.
LWG 12-02: de uitgebreide tekst van de lezing van Dr. Stephen Brown over het Conciliair Proces voor Gerechtigheid, Vrede en Behoud van de Schepping (Bunnik, maart 2012).
LWG 12-03: de Duitstalige versie van de tekst van de lezing van Dr. Stephen Brown.
Bovengenoemde lezingen zijn per e-mail te bestellen (gratis) of worden u per post toegestuurd na overmaking van € 1,50 voor de lezing over de doop en € 2,50 voor de lezing van Dr. Stephen Brown (onder vermelding van LWG nummer) op giro 2058738 t.n.v. H.M. Manschot, Oud-Beijerland.

o Website
Bezoekt u ook eens onze website www.gemeentecontacten.nl. Suggesties en vragen zijn van harte welkom bij het secretariaat.

AGENDA 2012
* zaterdag 6 oktober 2012; ontmoetingsdag in Zwolle.
Op deze dag, die we in samenwerking met de Europacommissie Groningen/Drenthe organiseren, hopen we het initiatief in Zwolle en Deventer met betrekking tot de Moderne Devotie centraal te stellen. Kernwoord daarbij is ‘gemeenschapszin’.
In Zwolle zijn inmiddels ‘wijkkringen’ opgericht waarin gemeente en kerk samenwerken om de sociale samenhang in wijken en buurten te versterken. Op onze ontmoetingsdag willen we ook een link leggen naar onze ideeën over ‘Ziel geven aan Europa’.

* Zaterdag 3 november 2012;
Sachsentreffen in Meerane: na het thema Taufe in november 2011 staat nu het thema Abendmahl op het programma.
Dr. Sabine Hirsch van de Vrije Universiteit in Amsterdam zal een inleiding over het Heilig Avondmaal verzorgen.
Nadere informatie kunt u krijgen van dhr. Ab Brandenburg (tel. 0186 571701; e-mail miekeenab@planet.nl)

De volgende rondzendbrief zal verschijnen in september 2012.
Met een hartelijke groet namens de LWG NL-D,
Gerben Dijkstra, voorzitter
Rika Manschot, secretaris


terug