Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Van Linschotenplein 21
3262 PW Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613739
e-mail: h.manschot3@upcmail.nl
internet: www.gemeentecontacten.nl

RONDZENDBRIEF

september 2012


De Gevaarlijke smid
In haar vergadering van eind juni heeft de Landelijke Werkgroep besloten de tentoonstelling ‘De gevaarlijke smid’ niet naar Nederland te halen. De belangstelling van de zijde van de plaatselijke werkgroepen was onvoldoende om de kosten en de inspanningen te rechtvaardigen. Wie de tentoonstelling toch wil zien, zal dus naar het oosten van Duitsland moeten reizen. Wellicht een idee als u toch op bezoek bent bij uw partnergemeente.
Van 29 augustus t/m 28 september is de tentoonstelling te zien in ‘Der Grüne Laden’ in Meißen en van 1 oktober t/m 28 oktober in het ‘Dokumentationszentrum’ in Magdeburg.
Gegevens over de tentoonstelling en over de plaatsen waar u de komende tijd de tentoonstelling kunt bezoeken, vindt u onder www.king-zentrum.de (? Verein; ?Ausstellungen).

Verslag van het Gründungsfest van de Nordkirche op 27 mei 2012 te Ratzeburg , (kerkfusie tussen Pommerische, Mecklenburgische en Nordelbische kerken; van Deense grens tot Poolse grens)
Vrijdagmorgen 25 mei 2012 zijn Leny de Pijper en Eef Dijk met de auto vertrokken naar Schwerin alwaar oec.Ref. J.P.Drewes woont naast de Petruskerk. Daar werden we gastvrij ontvangen met soep en na een wandeling genoten we van de welvoorziene Kaffeetisch.
Wij waren s’avonds gast bij een internationale kerkdienst in bovenstaande kerk.In deze dienst werd stilgestaan bij het 20-jarig jubileum van de Migrations-beratung des Diakonischen Werkes en de Gründung van de Ev.Luth.Kirche in Norddeutschland.
Leny deed de schriftlezing en bisschop Adojani uit Roemenië (Klausenburg) hield een korte preek. Er was een vocaal ensemble van “Wolgaduitsers” uit Rusland. Na de dienst was er een internationaal buffet.
Daarna zijn we met J.P.Drewes naar Bäk gereden, dit ligt ongeveer 60 km ten westen van Schwerin, waar we met alle ökumenische gasten logeerden in het Christophorus Haus, prachtig gelegen aan het meer van Ratzeburg.
Voor de zaterdag was er voor de gasten een programma samengesteld. ‘s Morgens was er een rondvaart en een bezichtiging van de Domstad Ratzeburg, gelegen op een schiereiland in de Ratzeburger See.

’s Middags brachten we een bezoek aan het grensmuseum, waar we werden rondgeleid door een voormalig grensbewaker van Westduitse zijde.
’s Avonds was er een samenkomst met alle ök-gasten. Dit waren vertegenwoordigers van Lutherse kerken uit de gehele wereld, waarmee de Nordkirche contacten onderhoudt. Er waren vertegenwoordigers, waaronder 8 bisschoppen, uit Pap.Nw Guinee, Roemenië, Amerika, Engeland, Zweden, Polen, Brasilië, India, Denemarken, Z-Afrika, Tanzania en Nederland. Na een korte voorstellingsronde vertelden Bisschop Ulrich van de Nordelbekirche en Bisschop Abromeit (Vorpommern) over het ontstaan van deze Nordkirche.
Een korte discussieronde volgde en deze avond werd afgesloten met een avondzegen.

Pinksterzondag 27 mei 2012
Met een bus zijn alle gasten van Bäk naar Ratzeburg gereden en in optocht ging het toen naar de Dom. Hier werd een feestelijke kerkdienst gehouden met als thema “Wir setzen Segel” (we hijsen de zeilen). De kerk was prachtig verlicht, mede vanwege de uitzending door de NDR.
De meeste aandacht ging naar de Bondspresident, J.Gauck en zijn rede. Hij vertelde over zijn leven als pastor in Rostock “Meine geistliche Heimat liegt dort”. Hij was blij met het samengaan van West en Oost : “Es geht doch” !
De dienst werd afgesloten met het lied: ’Vertraut den neuen Wegen.’

De gezamenlijke broodmaaltijd voor 5000 gasten was indrukwekkend (Brot, Käse und Wurst en aardbeien als toetje). Gelukkig was het weer stralend zonnig geworden.
Als symbool kregen alle 1067 gemeenten van de “Nordkirche” een lindeboom mee naar huis.

In het middagprogramma presenteerde deze nieuwe kerk zijn diensten en werken in verschillende stands, verspreid over de stad.
Nog voor het avondprogramma zijn wij terug gevaren naar ons verblijf in Bäk, alwaar we ’s avonds interessante gesprekken hadden met het internationale gezelschap dat daar logeerde.
’s Maandags na het ontbijt zijn wij huiswaarts gereden.

Opmerkingen: Er gaat natuurlijk veel veranderen in deze “Nordkirche”
Het hoofdbureau kerkelijke zaken komt in Kiel. Synodezittingen worden in Schwerin gehouden. Ok.ref.Thiedemann (Nordelb.) gaf ons persoonlijk het advies om een vast contactadres in Mecklenburg te hebben, zodat ons werk niet ondersneeuwt in het grote geheel. De ok.ref. uit Vorpommern, Mattias Tuve, weet bijvoorbeeld niet waar volgende jaar zijn bureau is. Ook de e-mailadressen gaan veranderen.

Na de gesprekken met zowel J.P.Drewes en H.Schröder wordt duidelijk dat de gemeenten met een contact niet elk jaar bij elkaar willen komen. Afgesproken wordt dat bij een belangrijke gebeurtenis, bijvoorbeeld een Regiokirchentag, de gemeenten bijeen zouden kunnen komen.

Wij zijn deze dagen voortreffelijk begeleidt door J.P.Drewes.
Daar wij meerdere dagen met alle gasten optrokken, ontstond er een “wij-gevoel” en verbondenheid. Vreemden uit alle werelddelen opeens geen vreemden meer. Pinksteren !!

Juni 2012
Leny de Pijper en Eef Dijk


Stukgoed

o Financiële bijdrage
Ondanks een forse financiële bijdrage van de PKN-kerken geven we jaarlijks meer uit dan we aan inkomsten hebben. Momenteel onderzoeken we of we de uitgaven terug kunnen brengen en/of de inkomsten kunnen verhogen.
Een deel van de oplossing zou zijn dat gemeentecontacten die de stukken van de LWG per post krijgen een jaarlijkse bijdrage storten op banknummer 7662996 t.n.v. Land. Werkgr. Gem. Contact NED-DLD onder vermelding van ‘bijdrage portokosten’. Natuurlijk zijn jaarlijkse bijdragen van andere werkgroepen ook van harte welkom.

o Klopt uw adres nog ?
Het werk van de LWG staat en valt met een goed en up-to-date adressenbestand. We verzoeken u dan ook dringend adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven. Om snel en goedkoop informatie te verspreiden is het gebruik van e-mail ideaal. Dus als uw werkgroep per e-mail bereikbaar is, laat het ons dan weten.

o Verslagen
De LWG stelt het erg op prijs van u werk-, ontmoetings- en jaarverslagen te ontvangen. Die helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn! Ze geven namelijk een heel goed beeld van wat er speelt.

o Documentatie – nog te bestellen
LWG 12-02: de uitgebreide tekst van de lezing van Dr. Stephen Brown over het Conciliair Proces voor Gerechtigheid, Vrede en Behoud van de Schepping (Bunnik, maart 2012).
LWG 12-03: de Duitstalige versie van de tekst van de lezing van Dr. Stephen Brown.
Bovengenoemde lezingen zijn per e-mail te bestellen (gratis) of worden u per post toegestuurd na overmaking van € 1,50 voor de lezing over de doop en € 2,50 voor de lezing van Dr. Stephen Brown (onder vermelding van LWG nummer) op giro 2058738 t.n.v. H.M. Manschot, Oud-Beijerland.

o Website
Bezoekt u ook eens onze website www.gemeentecontacten.nl. Suggesties en vragen zijn van harte welkom bij het secretariaat.


AGENDA 2012


* zaterdag 6 oktober 2012; ontmoetingsdag in Zwolle.
Op deze dag, die we in samenwerking met de Europacommissie Groningen/Drenthe organiseren, hopen we het initiatief in Zwolle en Deventer met betrekking tot de Moderne Devotie centraal te stellen. Kernwoord daarbij is ‘gemeenschapszin’. In Zwolle zijn inmiddels ‘wijkkringen’ opgericht waarin gemeente en kerk samenwerken om de sociale samenhang in wijken en buurten te versterken. Op onze ontmoetingsdag willen we ook een link leggen naar onze ideeën over ‘Ziel geven aan Europa’.

* Zaterdag 3 november 2012; Sachsentreffen in Meerane:
na het thema Taufe in november 2011 staat nu het thema Abendmahl op het programma. Dr. Sabine Hiebsch van de Vrije Universiteit in Amsterdam zal een inleiding over het Heilig Avondmaal verzorgen.
Nadere informatie kunt u krijgen van dhr. Ab Brandenburg (tel. 0186 571701; e-mail miekeenab@planet.nl)

Met een hartelijke groet namens de LWG NL-D,
Gerben Dijkstra, voorzitter
Rika Manschot, secretaris


terug.