Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Van Linschotenplein 21
3262 PW Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613739
e-mail: h.manschot3@upcmail.nl
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

juni 2013

 

Koninklijke Onderscheiding

 

Op 26 april kreeg Ab Brandenburg de versierselen uitgereikt die behoren bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau. Vanuit de kerkelijke gemeente was hij voor deze onderscheiding voorgedragen en de Landelijke Werkgroep heeft deze onderscheiding van harte ondersteund.

Wij feliciteren Ab van harte met deze welverdiende onderscheiding.

Uit de toespraak van de burgemeester werd duidelijk dat Ab deze onderscheiding voor een groot aantal activiteiten heeft gekregen:

“Meneer Brandenburg, als ik de gegevens die bij uw aanvraag zijn gevoegd lees, weet ik haast niet wat ik allemaal hier vandaag daarvan moet benoemen. Het begon al met uw werk vanaf 1964 als docent Duits en later mentor, conrector en decaan op de Christelijke Scholen-gemeenschap Calvijn, die uiteraard nog anders heette toen u er begon. U organiseerde voor de leerlingen van de bovenbouw werkweken naar Duitsland, vooral Berlijn, in die tijd nog een gedeelde stad.

Halverwege de jaren ’60 bezocht u met uw vrouw Mieke de Berliner Bibelwochen. Daar ontstond een lange verbondenheid met het oosten van Duitsland. In 1999 werd u lid van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland, het ontmoetingswerk van personen en kerkelijke gemeenten in Duitsland. Vanuit de regio Dordrecht begeleidde u de kerkelijke gemeentecontacten en verzorgde jarenlang vier keer per jaar het informatieblad ‘Vermischtes’.

Vanaf de oprichting van de werkgroep gemeentecontacten Frauenstein in 1987 bent u hierin actief. Voor deze werkgroep, ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Hervormde gemeente Mijnsheerenland en de Protestantse gemeente ‘Nieuwland’ in Westmaas/ Klaaswaal, onderhoudt u de kerkelijke contacten met de predikant van de Evangelische Gemeinde in Frauenstein, in het voormalige Oost-Duitsland.

Voor de gemeente ‘Nieuwland’ en de rechtsvoorganger de Gereformeerde kerk Westmaas, bent u ook al heel lang actief als vrijwilliger. U was vele jaren diaken en heeft zich vooral ook ingezet voor de internationale samenwerking en de ontwikkelingshulp. Jarenlang was u lid van de commissie Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamen-werking (ZWO), waarvan vele jaren als voorzitter. Zo organiseerde u onder andere in 2000 een ontmoeting met jongeren uit Israël van Joodse en Palestijnse afkomt om zo de dialoog tussen groepen tot stand te brengen. Sinds 2011 organiseert u ook de zogenaamde ‘Nieuw Land Reis’. Ook maakt u zich sterk voor het jaarlijks organiseren van “Gered Gereedschap’ om gebruikte gereedschappen in te zamelen, op te knappen en te hergebruiken in de derde wereld. En ieder jaar was u van de partij om voedselpakketten voor Dorcas in te pakken ten behoeve van de allerarmsten in Oost-Europa.

En dan vindt u ook nog de tijd om maaltijden rond te brengen voor Tafeltje Dekje, mensen thuis op te halen en naar de kerkdiensten op zondag te brengen, ieder jaar actief te zijn als vrijwilliger bij de Open Monumentendag in Westmaas en al vanaf 1999 actief te zijn bij de Wereldwinkel in Oud-Beijerland. Meneer Brandenburg, u wordt omschreven als iemand met een bijzondere gedrevenheid gecombineerd met deskundigheid, gedegenheid, enthousiasme en een grote betrokkenheid bij mensen dichtbij en veraf. Op grond van alles wat mij over u verteld is kan ik dat alleen maar beamen.

Met groot plezier mag ik u dan ook vertellen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mijn hartelijke felicitaties.”

 

Kirchentag

 

Op 5 mei werd de 34e  Duitse Kirchentag afgesloten. Hamburg was gedurende 5 dagen het middelpunt van een oecumenische viering die zoals steeds weer hartverwarmend was. Wij ontvangen graag berichten over ervaringen van bezoekers vanuit Nederland.

De volgende Evangelische Kirchentag wordt gehouden in Stuttgart, 3 – 7 juni 2015.

In 2014 vindt dan de 99e Katholikentag plaats in Regensburg, van 28 mei tot 1 juni. Het motto van deze Katholikentag is ‘Mit Christus Brücken bauen’.

Voor deze katholikentag hebben we al een eerste aanbieding voor overnachting in een hotel ontvangen. Op zes km. afstand van het stadscentrum biedt een hotel overnachting aan voor € 51,50 per nacht (eenpersoons kamer) resp. € 77,50 per nacht (tweepersoons kamer). Nadere gegevens kunt u via het secretariaat krijgen.

 

Financiële bijdrage gevraagd

 

Onze actie voor een financiële bijdrage is een groot succes geworden. Tot nu toe hebben we een bedrag van ruim € 1200,-- ontvangen. We zijn hiervoor erg dankbaar. Niet alleen omdat ons dit voor de komende tijd de nodige financiële ruimte geeft om ons werk voort te zetten, maar ook omdat we hieruit afleiden dat ons werk door de achterban nog steeds gewaardeerd wordt. Hartelijk dank!

 

Stolpersteine

 

 

Steeds vaker zien we deze messing tegels in de bestrating, vooral in Duitse steden. Zij worden gelegd voor huizen waar in de tweede Wereldoorlog de bewoners weggevoerd werden naar de vernietigingskampen van Nazi-Duitsland. Inmiddels hebben diverse gemeentecontacten initiatieven genomen om deze gedenkstenen binnen hun gemeentecontact te betrekken. Een voorbeeld daarvan is het contact Magdeburg – Gouda. Via de LWG kunt u over een dergelijk initiatief informatie krijgen.

 

Stukgoed

De website is voor ons een belangrijk middel om een breed publiek te bereiken. We zouden u graag willen uitnodigen met enige regelmaat de site te bezoeken. Mocht u suggesties, commentaar of aanvullingen hebben, laat het ons dan weten (rika-manschot@hetnet.nl) .

 

LWG 12-07: Het verslag van de ontmoetingsdag in Bunnik op 9 maart 2013

(€1,50)

Bovengenoemde documentatie kunt u per e-mail bestellen (gratis) of worden u per post toegestuurd na overmaking van het genoemde bedrag (onder vermelding van LWG nummer 12-07) op giro 2058738 t.n.v. H.M. Manschot, Oud-Beijerland.

 

AGENDA 2013

 

19 – 23 juni 2013 conferentie “Een ziel voor Europa – dat wat Europa levend maakt. De conferentie wordt gehouden in Berlijn (Akademie-Hotel). Zie voor aanvullende gegevens het berichtje in de Rondzendbrief  van februari 2013.

 

1-3 november 2013 Holland-Treffen in Sachsen. Het thema is dit keer ‚Reformation und Toleranz’. Nadere gegevens in de volgende Rondzendbrief of via Leny de Pijper (l.e.depijper-delange@hccnet.nl) of Bert Companjen (bert.companjen@gmail.com).

 

Met een hartelijke groet namens de

LWG NL-D,

 

Gerben Dijkstra, voorzitter

Rika Manschot, secretaris