Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Van Linschotenplein 21
3262 PW Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613739
e-mail: h.manschot3@upcmail.nl
internet: www.gemeentecontacten.nl

RONDZENDBRIEF

september 2014

Ontmoetingsdag Bunnik 2015

Voor onze ontmoetingsdag in Bunnik (21 maart 2015) hebben wij gekozen om het thema ‘Krimpgemeente’ centraal te stellen. Daarbij gaat het ons niet om een diepgaande analyse van de oorzaken en de problemen van een kleiner wordende, vergrijzende kerkelijke gemeente, maar om de uitdaging die de huidige situatie stelt aan de kerk in het jaar van onze Heer 2015.
We willen ons daarbij vooral laten leiden door de gedachten van de heer Jan Hendriks, emeritus hoofddocent gemeenteopbouw aan de Amsterdamse VU. Hij is bij ons vooral bekend als de auteur van het boek ‘Gemeente als Herberg’, een boek dat binnen de gemeentecontacten veelvuldig als basis voor de onderlinge discussies heeft gediend.
In dit boek staat het begrip ‘gastvrije gemeente’ centraal. Vorig jaar verscheen zijn boek ‘Goede wijn’, door hem gepresenteerd als zijn testament. Het centrale thema van dit boek is ‘waarderende gemeenteopbouw’.
Waarderende gemeenteopbouw heeft niet als vertrekpunt onze tekorten en problemen, maar start met het waardevolle dat wij delen. We beginnen met elkaar te praten over onze positieve ervaringen. Er is zoveel dat we positief kunnen waarderen.
De volgende stap is dat we met elkaar op zoek gaan naar de manier waarop we de gedeelde waarden met elkaar in de praktijk brengen. Tenslotte komt er de vraag hoe we onze gemeenschap dan vorm geven. Welke organisatie hebben we daarvoor nodig?

De dag wordt samen met de heer Hendriks voorbereid. Of hij zelf spreker zal zijn is op dit moment nog niet bekend. Het kan zijn dat er iemand komt die nauw verbonden is met zijn denkbeelden.
Daarnaast hopen we een spreker uit de Nordkirche te vinden die het thema vanuit zijn/haar ervaring zal toelichten.
Tijdens onze ontmoetingsdag hopen we op deze manier met elkaar het gesprek te beginnen over de uitdaging die we anno 2015 ervaren bij ons christen zijn, bij ons kerk zijn.
Het zou mooi zijn als dit thema overgenomen wordt door de vele Nederlands-Duitse gemeentecontacten. Als we samen gaan praten over de toekomst van onze gemeenten, dan kunnen we van elkaar leren en elkaar ondersteunen. We hebben immers te maken met dezelfde uitdaging!
N.B. Het boek van Jan Hendriks wordt momenteel vertaald in het Duits. Dit is natuurlijk erg plezierig voor het gezamenlijk gebruik in onze Duits-Nederlandse contacten . We zullen het melden zodra de Duitse vertaling beschikbaar is.

Mensen gevraagd – iemand gevonden
In onze rondzendbrieven hebben we diverse malen met nadruk gewezen op de noodzaak dat zich nieuwe leden aanmelden voor de Landelijke Werkgroep.
We kunnen verheugd meedelen dat mevr. Juliane van der Mossel uit Vrouwenparochie zich aangemeld heeft om de werkzaamheden rond ‘Vermischtes’ en ‘Bericht zur Lage’ op zich te nemen. Ook wil zij de parallellijst van liederen uit het Duitse Liedboek en die uit het Nieuwe Liedboek samenstellen.
We zijn erg blij met deze versterking van de Landelijke Werkgroep en hopen op een plezierige samenwerking.
In de volgende Rondzendbrief zal mevr. Van der Mossel zich nader aan u voorstellen.

Mensen gevraagd – wie volgt?
Nog niet vervuld is de vacature van een opvolg(st)er van Rika. Zij wil graag volgend jaar stoppen met haar werkzaamheden voor de Landelijke Werkgroep. Dus zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris. In verband met een inwerkperiode van minimaal een half jaar begint de vervulling van deze belangrijke vacature dringend te worden.
Wie helpt ons ons werk voort te zetten?

Vernieuwing website
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe opzet van de gemeenschappelijke website. We hopen op redelijk korte termijn de nieuwe site te kunnen presenteren.
Een andere mededeling met betrekking tot de website is, dat dhr. Wim van Woerkens heeft gemeld dat hij zijn werkzaamheden voor de website wil beëindigen. Vanaf januari 2009 was Wim webmaster van de gezamenlijke website van ‘gemeentecontacten’. Ook vanaf deze plaats willen we Wim van harte danken voor zijn inzet en voor het vele werk dat hij voor ons heeft gedaan.
We zijn blij dat we erin geslaagd zijn een opvolgster te vinden. Mevr. Henny Kalisvaart is onze nieuwe webmaster en zij is reeds met veel enthousiasme en vakmanschap begonnen aan de vernieuwing van de website van gemeentecontacten.

Fietsen in Friesland
Al 20 jaar wordt er vanuit de Evangelische-Lutherse Kerk van Mecklenburg een vakantieweek georganiseerd voor kinderen en jongeren.
Het gaat daarbij om een fietstocht langs campings in Friesland en een dag plus een nacht verblijf op een klipper.
Van de organisatoren kregen wij de vraag of het niet te realiseren is, dat ook groepjes jongeren uit Nederland aan deze vakantieweken meedoen. Het zou erg leuk zijn als er jongeren uit de gemeenten met een partnergemeente in Oost-Duitsland zouden kunnen deelnemen.
In 2015 vindt de vakantieweek plaats van 14 – 21 augustus. We zouden als een soort proef willen beginnen met de leeftijdsgroep van 15 – 17 jaar.
Mocht er in principe belangstelling zijn, dan kunt u contact opnemen met Eef Dijk voor een verdere bespreking (tel. 0515 532214; e-mail abdijk@online.nl.

Documentatie – nog te bestellen
LWG 14-01: de samenvatting van de lezing van prof. Noordegraaf, ‘omzien naar elkaar’ – Bunnik, maart 2015 (€ 0,80).
LWG 14-02: de Duitse versie van deze samenvatting (€0,80).
De documentatie is per e-mail te bestellen (gratis) of wordt u per post toegestuurd na overmaking van het genoemde bedrag (onder vermelding van LWG nummer) op giro 2058738 t.n.v. H.M. Manschot, Oud-Beijerland.


AGENDA 2014/2015

Holland-Treffen in Sachsen.
De bijeenkomst vindt plaats op 8 november in Zwickau. Het thema is ‘Singet dem Herrn – wie Kirchenmusik Glauben weckt und Gemeinde baut’.
Van Duitse zijde is de referent mevr. Martina Hergt, Fachbeauftragte für Chor- und Singarbeit van de Sächsische Landeskirche. Naar een Nederlandse kerkmusicus wordt nog gezocht.
Het spreekt voor zich dat er niet alleen gepraat, maar ook gemusiceerd en gezongen zal worden.
Mocht u overwegen bij het Sachsentreffen aanwezig te zijn, neem dan contact op met Leny de Pijper (l.e.depijper-delange@hccnet.nl) of Bert Companjen (bert.companjen@gmail.com).

21 maart 2015
Ontmoetingsdag Bunnik; zie bericht in deze rondzendbrief.

Met een hartelijke groet,

Gerben Dijkstra, voorzitter
Rika Manschot, secretaris