Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Van Linschotenplein 21
3262 PW Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613739
e-mail: h.manschot3@upcmail.nl
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

december 2014

Jahreslosung 2015:

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
                              Röm 15,7 (L)
Aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
                              Rom. 15:7 (NBG 1951)


Ontmoetingsdag Bunnik 2015
Vanuit de gedachte dat kerkelijke gemeenten steeds kleiner worden zijn we op zoek gegaan naar een aansprekend thema voor onze ontmoetingsdag. Immers, zowel in Duitsland als in Nederland wordt in het kerkelijk leven steeds meer gevraagd van steeds minder mensen. Onze centrale vraag: hoe kunnen we de uitdaging van de toekomstige ontwikkelingen aan?
We zijn terecht gekomen bij de ideeën van Jan Hendriks zoals hij die beschrijft in zijn boek «Goede wijn». Hij geeft daarin een inspirerende beschrijving van het begrip ‘Waarderende Gemeenteopbouw’. Het gaat daarbij om een proces van met elkaar gestructureerd zoeken naar de positieve ervaringen van mensen met de kerk. Dat moet dan leiden tot vernieuwing. We beginnen dus niet met onze tekortkomingen en problemen, maar met de positieve dingen. Dan kijken we vanuit een ander perspectief naar de kerk. Het gaat erom dat we oog krijgen voor het waardevolle in onze gemeente en daar dankbaar voor zijn. En het gaat erom dat we ruimte bieden aan allen die mee willen doen.
Tijdens onze ontmoetingsdag zullen we vooral met elkaar bespreken hoe we in onze eigen gemeente en in onze gemeentecontacten aan de slag kunnen met ‘Waarderende Gemeenteopbouw’. Het is op dit moment nog niet bekend of de heer Hendriks zelf spreker zal zijn of dat er iemand komt die nauw verbonden is met zijn denkbeelden.
De andere gastspreker die we op 21 maart hopen te begroeten is de bisschop van Mecklenburg, Dr. Andreas von Maltzahn. Hij zal het thema belichten vanuit de ervaring in Mecklenburg.

Mensen gevraagd – mensen gevonden
Nadat we in de vorige rondzendbrief al verheugd mochten melden dat Juliane van der Mossel zich aangemeld heeft als lid van de Landelijke Werkgroep, kunnen we deze keer twee nieuwe namen noemen.
Onze nieuwe webmaster, Henny Kalisvaart, is vanaf de vorige LWG-vergadering onze vaste notuliste. Joke Brederveld heeft zich bereid verklaard in de loop van volgend jaar Rika op te volgen als secretaris. Beide dames zullen zich in een volgende rondzendbrief zelf aan u voorstellen.
We zijn blij en dankbaar dat we als werkgroep weer compleet zijn en daardoor ons werk kunnen voortzetten.

Welkom
Een woord van welkom voor de drie nieuwe leden van de LWG is zeker op zijn plaats.
Onderstaand stellen Juliane van der Mossel en Henny Kalisvaart zich aan u voor:

Mag ik mij even aan u voorstellen: mijn naam is Juliane van der Mossel, ik ben 54 jaar en kom oorspronkelijk uit Leipzig waar ik als bibliothecaresse heb gewerkt.
Tijdens een oecumenisch workcamp in de DDR leerde ik mijn man kennen. Een half jaar voor de val van de muur kwam ik naar Nederland en woon nu in Vrouwenparochie (Frl.). We hebben 4 kinderen en zijn actieve leden van de plaatselijke Hervormde gemeente.
In al die jaren hebben we met veel interesse de Rondzendbrief van de LWG gelezen. In augustus reageerde ik op de vraag wie de parallellijst van de liedboeken samen wil stellen. Vrij snel werd ik dan ook gevraagd om lid van de LWG te worden en zo zal ik vanaf volgend jaar de rubrieken "Bericht zur Lage" en "Vermischtes" overnemen.
Juliane van der Mossel.

Introductie nieuwe webmaster en nieuwe naam LWG-website
Ik wil me graag even voorstellen: mijn naam is Henny Kalisvaart-Tiemens, ik ben onlangs gepensioneerd, maar vul mijn vrije tijd nu met o.a. mijn hobby’s fotograferen en websites maken.
Met ingang van 1 oktober 2014 heb ik het onderhoud van de website ‘gemeentecontacten.nl’ overgenomen van Wim van Woerkens. Eigenlijk kende ik het werk van de LWG al, omdat mijn broer de website van Hongarije beheert. En zo is de cirkel weer rond.
Zelf maak ik websites met een vrij simpel systeem, zodat die snel opent en op alle browsers te bekijken is. Ik heb toen de diverse LWG-websites omgezet, maar de inhoud gelaten zoals die was. Alleen de vormgeving is dus enigszins vernieuwd.
De werkgroep heeft onlangs besloten om de website een nieuwe naam te geven, om de kerkelijke verbondenheid met de gemeenten en Europa duidelijker naar voren te laten komen. Vandaar de nieuwe naam: www.kerkcontacteneuropa.nl Hierbij willen we deze naam bij iedereen introduceren. Op de homepage is een eenvoudige manier om naar de LWG Nederland-Duitsland door te klikken.
Maar er zijn plannen om de websites van de verschillende landen wat meer gelijkvormig te maken, en daarbij hoort ook nieuwe indeling van de thema’s en de linkjes. We zijn daar nog niet uit. Maar in het nieuwe jaar zullen we u hiervan op de hoogte houden.
Hartelijke groeten, Henny Kalisvaart.

Documentatie – nog te bestellen
De kleurenposter (formaat A1) «Die Friedliche Revolution» is nog via het secretariaat verkrijgbaar tegen betaling van verpakkings- en verzendkosten (€ 7,75).
U kunt de poster bestellen door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL76INGB0002058738 t.n.v. H.M. Manschot, Oud-Beijerland.


AGENDA 2014/2015

Donderdag 29 januari 2015
regiobijeenkomst in de Achterhoek
Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Sprankel in Ruurlo en begint om 20.00 uur. Op de agenda staat vooral een uitwisseling van ervaringen en plannen. Nadere informatie via de heer Ben Wagenvoort, tel. 0575 553 513; e-mail benwagenvoort@lijbrandt.nl.

21 maart 2015
Ontmoetingsdag Bunnik ; zie bericht in deze rondzendbrief.


Adventsgroet

Kom in ons midden, God,
kom in ons bestaan.
Blijf niet ver van ons,
maar wees tastbaar aanwezig,
in mensen om ons heen,
in de ogen van een kind.
Kom in ons midden
en adem ons het vertrouwen in,
dat de aarde nieuw zal worden,
d at er toekomst is voor ieder mensenkind. Kom in ons midden
en maak van de aarde een hemel.

Uit: Zeggen en zwijgen
Oecumenisch gebedenboek voor alledagWij wensen u goede en gezegende kerstdagen
en vrede en alle goeds voor het komende jaar.Met een hartelijke groet,
Gerben Dijkstra, voorzitter
Rika Manschot, secretaris


terug