terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Van Linschotenplein 21
3262 PW Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613739
e-mail: h.manschot3@upcmail.nl
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

februari 2015


Ontmoetingsdag Bunnik 2015
Tijdens onze ontmoetingsdag in Bunnik houden we ons vooral bezig met de kracht van onze kerkelijke gemeente. Er zijn in onze gemeenten, zowel hier als in Duitsland, zoveel goede zaken te melden. Vanuit onze positieve ervaringen kunnen we onze droom over de toekomst van onze kerk formuleren. En daarna gezamenlijk bouwen aan de realisering van onze droom. Dit is als het ware de kern van ‘Waarderende Gemeenteopbouw’.
’s Morgens is de heer Eduard Groen onze gastspreker. Hij zal ons vertellen over de mogelijkheden die ‘Waarderende Gemeente-opbouw’ ons biedt om op een nieuwe manier gezamenlijk te werken aan een toekomst voor onze plaatselijke kerkelijke gemeente. In diverse gemeenten is al ervaring opgedaan met deze vorm van gemeenteopbouw. Ook uw gemeente kan ermee aan de slag, hopelijk zelfs samen met uw partnergemeente.
’s Middags zal de bisschop van Mecklenburg, Dr. Andreas von Maltzahn, ons een en ander vertellen over zijn visie op de toekomst van de kerkelijke gemeenten in het landelijk gebied van Mecklenburg.
We hopen van harte dat de inhoud van deze inspirerende dag een nieuwe impuls zal geven aan onze contacten met onze Duitse partnergemeenten.
Hopelijk tot ziens in Bunnik op zaterdag 21 maart 2015. Neem vooral geïnteresseerden uit uw gemeente mee naar deze enthousiasmerende bijeenkomst. Om met ‘Waarderende Gemeenteopbouw’ aan de slag te gaan hebt u bondgenoten nodig.
Voor nadere gegevens verwijzen wij u naar de meegezonden uitnodiging.

Ab, bedankt!
Jarenlang las Ab Brandenburg de Oost-Duitse kerkbladen. Op basis daarvan schreef hij vier maal per jaar twee kantjes A4 – Vermischtes – met kerkelijk nieuws uit de Oost-Duitse Landeskirchen. Samen met de Rondzendbrief werd deze informatie naar de geïnteresseerden in gemeente-contacten verzonden. Twee maal per jaar vertelde hij tijdens de landelijke ontmoetingsdagen, Bunnik en Zwolle, over de Duitse kerkelijke actualiteit in zijn «Bericht zur Lage».
Ook na zijn formele afscheid van de Landelijke Werkgroep zette hij dit werk nog enige tijd voort. Nu we in Juliane van der Mossel een opvolgster hebben gevonden, heeft hij zijn werk aan haar overgedragen. Van nu af aan zal Juliane zorgen voor «Vermischtes» en «Bericht zur Lage».
Ook vanaf deze plaats willen wij Ab hartelijk dank zeggen voor zijn informatieve bijdrage aan het werk van de Landelijke Werkgroep. We hopen Ab nog vele jaren op onze ontmoetingsdagen te mogen begroeten. Hij zal dan ongetwijfeld met veel genoegen luisteren naar het «Bericht zur Lage».

Parallellijst liederen
Een groot aantal liederen uit ons nieuwe liedboek is afkomstig uit de Duitse kerkmuziektraditie of is in het Duits vertaald opgenomen in het «Evangelische Kirchengsangbuch». Er zijn vaak wel verschillen in de melodie of liederen zijn qua tekst niet geheel één op één vergelijkbaar, maar bij gezamenlijke liturgieën is het een rijkdom dat we kunnen putten uit een grote verzameling aan gemeenschappelijke liederen.
Juliane van der Mossel heeft ten behoeve van ons werk een overzicht gemaakt van deze parallelliederen. We zijn haar zeer erkentelijk voor deze arbeidsintensieve klus en we hopen dat de lijst intensief gebruikt gaat worden in het werk van onze gemeentecontacten. U kunt de parallellijst bestellen via het secretariaat.

De nieuwe website is af
Vele weken is er gewerkt aan de nieuwe website, maar nu kunnen we hem aan u presenteren op het nieuwe domein: www.kerkcontacteneuropa.nl/Duitsland .
Het is een iets andere opzet. De inhoudsopgave vindt u in de bovenbalk: home – informatie – organisatie – actueel – gemeentecontacten – ontmoetingsdag – Kirchentag – Eur. Bibeldialog – links – archief.
U ziet: de gemeentecontacten hebben een centrale plaats gekregen. Hier plaatsen we de verslagen van bezoeken aan of van onze partnergemeenten, en dan liefst met foto’s. Dus als u iets te melden heeft over uw gemeentecontact dat ook voor anderen interessant kan zijn, laat dit dan, liefst digitaal, weten aan onze secretaris, Rika Manschot: h.manschot3@upcmail.nl.
Bijzondere aandacht willen we schenken aan de diverse bijeenkomsten: de ontmoetingsdag in Bunnik op zaterdag 21 maart, de Kirchentag in Stuttgart en de Europäische Bibeldialog. Kijk er naar hartenlust rond, hier is veel informatie te lezen.
Verder staan onder Actueel op de homepage de laatste uitgaven van de Rondzendbrief en van Vermischtes. Mocht u de oude nummers nog eens willen nalezen, dan vindt u die in het archief. Ook de Jaaroverzichten staan daar.
De website wordt regelmatig onderhouden, dus er is altijd wel iets nieuws te lezen. Welkom!
Hartelijke groeten,
Henny Kalisvaart-Tiemens, webmaster.

Welkom bij de KIRCHENTAG in Stuttgart

Thema: Opdat we wijs worden.
Deze uitdaging uit Psalm 90 staat centraal tijdens de 35e Kirchentag die van 3 t/m 7 juni 2015 in Stuttgart wordt gehouden. Wat betekent dat wijs worden voor ons in de wereld vandaag de dag? Welke sporen trekken wij voor hen die na ons leven? Dit wordt uitgewerkt tijdens bijbelstudies, vieringen, lezingen, zang, concerten en vele creatieve activiteiten op 'Der Markt der Möglichkeiten'. Het belooft een boeiend en inspirerend feest van geloof en leven te worden. Ruim 100.000 mensen komen naar Stuttgart met haar mooie omgeving.
Voor kleine en grote groepen is een royaal aanbod met vele keuzemogelijkheden. Voor jongeren en kinderen is een mooi en vrolijk programma.
Huisvesting is mogelijk bij privépersonen of in een hotel. Ook kunt u met een camper of tent in Stuttgart verblijven. Voor onkosten, inhoud programma en aanmelding: zie www.kirchentag.de en facebook.com/kirchentag.
Voor een folder en verdere informatie: ds. Corry Nicolay, contactpersoon namens de PKN, tel: 0513 632973 en email: corrynicolay@hetnet.nl.
Zie ook: de pagina op deze website.

Documentatie – nog te bestellen
De kleurenposter (formaat A1) «Die Friedliche Revolution» is nog via het secretariaat verkrijgbaar tegen betaling van verpakkings- en verzendkosten (€ 7,75). U kunt de poster bestellen door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL76INGB0002058738 t.n.v. H.M. Manschot, Oud-Beijerland.
N.B. De poster zal ook (gratis) verkrijgbaar zijn tijdens de ontmoetingsdag in Bunnik.

LWG 15-01 Parallellijst liederen
Deze lijst is per e-mail te bestellen (gratis) of wordt u per post toegestuurd na overmaking van € 2, - (onder vermelding van het LWG-nummer) op rekeningnummer NL76INGB0002058738 t.n.v. H.M. Manschot, Oud-Beijerland.


AGENDA 2014/2015

21 maart 2015
Ontmoetingsdag Bunnik;

3 t/m 7 juni 2015
35e Kirchentag in Stuttgart; zie voor verdere gegevens de berichten in deze rondzendbrief.

Met een hartelijke groet,
Gerben Dijkstra, voorzitter
Rika Manschot, secretaris