terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Joke Brederveld
Sleedoorn 43,7822 AN Emmen
Tel.: 0591 222 159
e-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

september 2015


Voorbeden
Op de website van de oecumenische contacten van de Nordkirche (www.nordkirche-weltweit.de) staat wekelijks een tekst van een voorbede uit een land waarmee de Nordkirche een oecumenisch contact heeft. Begin augustus kregen we het verzoek om als Landelijke Werkgroep een tekst voor een voorbede op te stellen. De indringende vraag was: Wat houdt ons als Nederlandse kerk bezig, wat gaat ons in het bijzonder ter harte? Kerken in het noorden van Duitsland nemen deze voorbede mee in hun samenkomsten.
We hebben de volgende tekst als voorbede gestuurd. U kunt de Duitse versie met een korte toelichting en een foto van de oude dorpskerk van Bunnik (plaats waar we onze jaarlijkse ontmoeting houden) vinden op boven genoemde website. Onze Nederlandse versie is als volgt:
Heer, wij bidden U dat wij steeds weer in staat zullen zijn om bruggen te bouwen over grenzen tussen volkeren, tussen geloofsgemeenschappen en tussen onze medemensen. leer ons zien hoe we er voor elkaar kunnen zijn.
Heer, wij bidden U voor de miljoenen mensen op deze aarde waar de nood zo hoog gestegen is dat ze hun geboortegrond, hun familie en vrienden ontvluchten in de hoop een veilige plaats te vinden waar zij een toekomst kunnen opbouwen.
Geef dat wij ons niet verstoppen achter onze eigen verworvenheden.
Wij noemen voor Uw Aangezicht de problemen, armoede, nood in onze naaste omgeving. Wij bidden voor medemensen dichtbij waar de financiële nood te hoog is om alleen te dragen. Wij bidden voor allen die werkeloos zijn en vertwijfeld op zoek zijn naar werk, maar steeds weer afgewezen worden.
Help ons te zien dat U ons aan elkaar hebt toevertrouwd. Leer ons onze naaste met respect te helpen en te steunen.

Wellicht zouden we op eenzelfde wijze onze voorbeden kunnen uitwisselen met onze partnergemeenten of op het niveau van regio of Landeskirche.


De groene haan
In Glaube und Heimat, het kerkblad van de Evangelische Kirche Mitteldeutschland vonden we een kort bericht over het bestaan van een milieu-management-systeem voor kerkelijke gemeenten en kerkelijke inrichtingen onder de naam Der Grüne Hahn.
Het is een serieuze poging om als kerk op een gestructureerde wijze bezig te zijn met de zorg voor het milieu. Ook kerken en kerkelijke organisaties hebben te maken met gebruik van energie, met een vaak omvangrijk gebruik van papier, met bouwplannen die milieubelasting zouden kunnen veroorzaken.
Gegevens over dit managementsysteem kunt u vinden op www.gruener-hahn.net. Mocht uit contacten met uw partnergemeente blijken dat zij met dit onderwerp bezig zijn, dan is het wellicht nuttig ervaringen met elkaar te delen. Wij zijn dan zeer geïnteresseerd in deze ervaringen en zouden het zeer op prijs stellen als u uw ervaringen met ons zou willen delen.

Een Duits boek over Nederland
Bij de Bundeszentrale für politische Bildung verscheen kort geleden een boek over Nederland, Die Niederlande – ein Länderbericht. Het boek, onder redactie van Friso Wielenga en Markus Wilp, geeft in vijf hoofdstukken (bijna 600 pagina’s!) een schat van informatie over de diverse aspecten van Nederland. De vijf hoofdstukken zijn:
      I.    Geschichte
      II.   Politik und Gesellschaft
      III. Wirtschaft
      IV. Außerbeziehungen
      V.   Kultur
Uitgever en samenstellers zijn een garantie voor een verantwoorde, evenwichtige informatie over ons land. Het lijkt ons dan ook een nuttige uitgave om onze partnergemeenten in hun eigen taal te informeren over ons land.
U kunt het boek bestellen via www.bpb.de. De prijs is € 18,50 incl. verzendkosten. Bij bestelling vanuit plus verzending naar Duitsland zijn de totaalkosten aanzienlijk lager, € 9,10 incl. verzendkosten.
Van harte aanbevolen!

Jahrestreffen der Niederlandepartnerschaften
De jaarlijkse ontmoeting van partnergemeenten in de Sächsische Landeskirche vindt dit jaar plaats van 6 – 8 november in Haus Felsengrund in Kurort Rathen (www.friedensburg-rathen.de). Dit gastenverblijf ligt in het Elbsandsteingebirge (Sächsische Schweiz).
Het thema is, passend bij de omgeving, ‘Stenen en Rotsen’ . De Bibelarbeit met als uitgangspunt Mattheüs 7: 24 – 27 wordt verzorgd door de heer Kees Wisse, gepensioneerd godsdienstleraar uit Oud-Beijerland. Er zal deze keer geen referent aanwezig zijn uit de Sächsische Landeskirche.
Voor nadere informatie en/of voor deelname kunt u contact opnemen met Leny de Pijper (tel. 020 613 1382 of per e-mail l.e.depijper-delange@hccnet.nl) of met Bert Companjen (tel. 026 351 6961 of per e-mail bert.companjen@gmail.com).

Van de webmaster
Regelmatig wordt de inhoud van de website verwisseld. Wie nu de site opent, ziet op de homepage enkele foto’s staan van de laatste keer dat Rika Manschot als secretaris naast de voorzitter de vergadering van de werkgroep bezocht. Wat heeft ze lang op deze plaats gezeten: jaren en jaren lang! We gaan haar afscheid volgend voorjaar uitgebreid vieren op de Ontmoetingsdag van zaterdag 5 maart 2016. Informatie over deze dag komt ook op de website te staan zodra daarover meer te vertellen valt.
Soms zijn er verslagen van activiteiten, bijvoorbeeld van het bezoek van Bram van Dijk aan de Kirchentag in Stuttgart, begin juni, of van bezoeken van gemeenten aan hun partnergemeente in Duitsland of het tegenbezoek hier. Deze vindt u onder het kopje Gemeentecontacten. Hier staat ook al een aantal foto’s van kerken van partnergemeenten. Heeft u zelf ook een foto gemaakt? Dan kunt u die naar het secretariaat mailen. Die vinden dan wel een plekje in deze fotogalerij. Zo is er steeds weer iets nieuws te lezen op de website: www.kerkcontacteneuropa.nl/Duitsland
Hartelijke groeten,
Henny Kalisvaart, webmaster.

Stukgoed
o Klopt uw adres nog ?
Het werk van de LWG staat en valt met een goed en up-to-date adressenbestand. We verzoeken u dan ook dringend adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven.
o Verslagen
De Landelijke Werkgroep stelt het erg op prijs van u werk-, ontmoetings- en jaarverslagen te ontvangen. Die helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn! Ze geven namelijk een heel goed beeld van wat er speelt.

Documentatie – nog te bestellen
De kleurenposter (formaat A1) «Die Friedliche Revolution» is nog via het secretariaat verkrijgbaar tegen betaling van verpakkings- en verzendkosten (€ 7,75). U kunt de poster bestellen door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL78RABO0104421479 t.n.v. J.W. Brederveld, Emmen.
LWG 15-01 Parallellijst liederen. Deze lijst is per e-mail te bestellen (gratis) of wordt u per post toegestuurd na overmaking van € 1,50 (onder vermelding van het LWG-nummer) op rekeningnummer NL78RABO0104421479 t.n.v. J.W. Brederveld, Emmen.

AGENDA 2015/2016
6 – 8 november 2015 – Jahrestreffen Sachsen; zie voor bijzonderheden het bericht in deze Rondzendbrief.

5 maart 2016 – jaarlijkse ontmoetingsdag in Bunnik. Nadere informatie volgt, maar noteer deze datum alvast in uw agenda. ’s Middags zullen we op gepaste wijze afscheid nemen van Rika Manschot.

Met een hartelijke groet,
Gerben Dijkstra, voorzitter
Joke Brederveld, secretaris