Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

VERMISCHTES

(mei 2012)

Kritiek op vluchtelingenpolitiek
Bisschop Ilse Junkermann heeft met Pasen het omgaan met vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa aan de kaak gesteld. Zij zei op dit Paasfeest speciaal te denken aan de circa 1200 mensen die alleen al in het afgelopen  jaar in het gebied van de Middellandse Zee op hun vlucht naar Europa  voor de ogen van vissers en helikopterbemanningen in de steek waren gelaten. De grens met Europa komt voor mensen in nood, aldus Junkermann, overeen met een onneembare vesting. >Maar tevens halen we voor ons goede leven en onze begeerte goederen uit de landen van de vluchtelingen<,  aldus de bisschop. Dit is de oorzaak van de armoede daar. Junkermann: >Pasen moge ons de kracht geven tot een verandering die ook in andere regio’s in de wereld een goed leven mogelijk maakt.<

(Glaube+Heimat, 15 april 2012)


Gauck woont kerkstichting bij
Bondspresident Joachim Gauck zal op pinksterzondag 27 mei de stichting van de Nordkirche in Ratzeburg bijwonen. Bisschop Gerhard Ulrich, voorzitter van de algemene kerkleiding, is verheugd dat de bondspresident gevolg geeft aan de uitnodiging die voor het eerst nog inofficieel tijdens Gauck’s bezoek op het voorjaarscongres van de Landessynode Mecklenburg door preses Christoph de Boor was uitgesproken. Ulrich: >Gauck maakt zich sterk voor het samengroeien van Oost en West, daar staat onze nieuwe Nordkirche ook voor. De bondspresident zal met Pinksteren eerst deeelnemen aan een feestelijke kerkdienst in de dom van Ratzeburg en vervolgens met duizenden bezoekers het stichtingsfeest vieren.

(Mecklenburgische&Pommersche KZ, 15 april 2012)


Was Karl May een missionaris?
>Schar-lih, ik geloof in de Heiland. Winnetou is een christen. Het ga je goed!< Dat zijn de laatste woorden van Winnetou, de vermoedelijk meest beroemde figuur van Karl May. Het opperhoofd van de apachen en roodhuid bekeert zich op z’n sterfbed tot het christelijk geloof. En Winnetou is niet de enige die zich in het werk van Karl May liet bekeren.

Karl May, op 25 februari 1842 in Ernstthal geboren, werd gedoopt in de evangelisch-lutherische St.-Trinitatiskirche en deed daar ook belijdenis. Tijdens en na zijn opleiding geraakte May op een hellend vlak en kwam meerdere malen in de gevangenis terecht. Daar leerde hij de katholieke catecheet Johannes Kochta kennen. Via hem kwam hij voor het eerst met het katholicisme in aanraking.

Hoewel Karl May zichzelf niet als theoloog beschouwde, liet hij in zijn reisverslagen en zijn latere werk geen gelegenheid onbenut om andere mensen van zijn geloof te overtuigen. Hij laat door de daden van zijn helden zien dat het eigen geloof superieur is aan dat van anderen.

In zijn laatste werken keert May zich tegen de missie die religies wil  verwoesten om de waarheid van het christendom te bewijzen. De grondgedachte van Karl May is die van een bovenconfessioneel christendom.

(Der Sonntag, 15 april 2012)


Een gedicht baart opzien
Om zijn omstreden gedicht mag Günter Grass Israël niet meer in. De Israëlische minister van Binnenlandse Zaken, Eli Jischai, verklaarde de 84-jarige auteur tot persona non grata. Het gedicht van Grass is volgens hem een poging om >haat tegen de staat Israël en het Israëlische volk aan  te wakkeren.<

Grass had in zijn vorige week gepubliceerde gedicht Was gesagt werden muss Israël verweten de wereldvrede in gevaar te brengen door Iran met een aanval te bedreigen.

De voormalige Israëlische ambassadeur in Berlijn, Avi Primor, bekritiseerde het inreisverbod als >enigszins hysterisch<: ‘De Duitse schrijver is geen antisemiet. Toch is zijn gedicht ridicuul want Iran is honderdmaal groter dan Israël.’

Ook de voorzitter van de Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider, heeft de schrijver overtrokken kritiek op Israël verweten. In de Goede Week en onmiddellijk voor het Pesachfeest zou Günter Grass in het omstreden gedicht de politiek van Israël om het Iraanse volk te vernietigen, aan de kaak hebben gesteld.

Daarentegen zou in het gedicht van Grass de bedreiging van het bestaan van de staat Israël en de door de Iraanse president uitgesproken vernietigingsgolf worden >gebagatelliseerd en genegeerd.<

De huidige ambassadeur van Israël in Duitsland, Emmanuel Nahshon, reageerde met een scherpe verklaring: >Vroeger waren het de christelijke kinderen wier bloed naar men dacht gebruikt werd voor de fabricage van matzes, tegenwoordig is het het Iraanse volk dat de Joodse staat zogenaamd  wil vernietigen. Israël is de enige staat ter wereld wiens bestaansrecht steeds weer publiek in twijfel getrokken wordt.<

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 15 april  2012)


Hulp bij verlaten rechts circuit
Sinds 2000 hebben 434 neonazi’s met hulp van de Aussteiger-Initiative‘Exit’ het rechtse circuit de rug toegekeerd. Naar uit een antwoord van de Bondsregering op 17 april naar aanleiding van een vraag van de Linksfraktion blijkt, hielp de hulpgroep in 2010 in totaal 48, in het jaar daarvoor 66 aanhangers. Negen neonazi’s die zich aanvankelijk tot ‘Exit’ wendden, zijn volgens de gegevens teruggekeerd in de wereld van de neonazi’s of actief op andere gebieden van de criminaliteit. De Aussteiger-Initiative ‘Exit’, Berlijn, wordt in het kader van een speciaal programma door het Bundesarbeitsministerium gesteund. Dit jaar staan daarvoor ca. 14.000 euro ter beschikking.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 22 april 2012)


Kirchensteuer
De beide grote kerken hebben in 2011 een toename van de opbrengst van de Kirchensteuer geregistreerd. Dit wordt toegeschreven aan de ontwikkeling op de arbeidsmarkt en het positieve verloop van de conjunctuur. In totaal incasseerden de katholieke bisdommen en de protestantse landskerken ruim 9.42 miljard. In de katholieke kerk bedroeg de Kirchensteuer in 2011 omstreeks 4.92 miljard euro.

Dat was 2.6 procent meer dan in 2010. De protestantse landskerken behaalden in 2011 kerkelijke belasting ten bedrage van 4.51 miljard euro, 2.8 procent meer dan in 2010.

De demografische ontwikkeling èn het groeiende aantal oudere gemeenteleden, dat vaak geen kerkelijke belasting meer betaalt, zal in de komende jaren tot een daling van de inkomsten leiden.

De protestantse kerk pleit voor een >solide financiële planning op middellange en lange termijn<. >Het maken van schulden is in strijd met onze opvattingen over verantwoorde en duurzame omgang met de financiële middelen die protestantse christenen aan hun kerk toevertrouwen.   

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 22 april 2012)


Bromfietsen in plaats van kerkdiensten
De voormalige protestantse kerk van Bad Berleburg moet veranderd worden in een Mekka van bromfietsfanaten. Men zou het goed onderhouden gebouw graag voor een permanente bromfietsexpositie willen gebruiken, aldus de brommer-enthousiasteling Udo Schmidt, wiens collectie omstreeks 200 tussen 1930 en 1970 gebouwde motoren omvat. Dominee Thomas Janetzki vindt dit >volkomen correct<. Het is een zeer juiste manier om met het gebouw om te gaan. Over de koopsom zijn beide partijen het al eens geworden. Behalve het kerkbestuur moet ook de synode en het Westfaalse Landeskirchenamt in Bielefeld een en ander nog fiatteren.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 22 april 2012)


Koningin Beatrix bezoekt expositie
Onze koningin Beatrix heeft op 25 april Sachsen-Anhalt bezocht ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling in Oranienbaum bij Dessau-Roßlau. Zij was in gezelschap van bondspresident Joachim Gauck en  minister-president Reiner Haseloff (CDU). De tentoonstelling Dutch design – Huis van Oranje is een hoogtepunt binnen een themareeks over het 800-jarig jubileum van het historische gebied Anhalt. Tot begin 2013 staan er lezingen, feesten, concerten en verdere tentoonstellingen op het programma. 

(Glaube+Heimat, 22 april 2012)


Berliner Bibelwochen
De naam van de Berliner Bibelwochen (BBW), waarvan de eerste in 1953 als reactie op de Duitse deling werd gehouden, verandert in de zomer van 2012 in Europäische Bibeldialoge. Begegnungstagungen. De nieuwe naam maakt her veranderd profiel van de BBW duidelijk, want allang komt meer dan een kwart van de deelnemers uit andere landen. De Bibeldialoge zijn een soort Europese denktank voor gemeenten waarin bijbelteksten en eigentijdse vraagstukken worden besproken. Sinds 1953 hebben meer dan 40.000 personen aan 1300 ontmoetingen deelgenomen.

(Union Evangelischer Kirchen, 22 april 2012)


Maskerade
>Alles uit de kast op 1 mei!< Wie in de DDR is opgegroeid, brengt deze Kampf- und Feiertag der Werktätigen in verband met het obligate defilé langs de locale staats- en partijbonzen. De tijden zijn veranderd en daarmee ook de rituelen. In de voorafgaande Walpurgisnacht laten de steden en dorpen in de Harz voor de toeristen de heksen weer vliegen. In ons vakantieland nummer één hebben de neonazi’s de rol op zich genomen om op 1 mei de aandacht te trekken – volksfeesten organiseren is immers inmiddels hun specialiteit geworden. Maar in tegenstelling tot zo menig slechts oppervlakkig kleurig, in de kern  echter donkerbruin kinderfeestje dat vaak op de sympathie van de buren kan rekenen (‘Die doen tenminste iets…….’), zijn  de meeste burgers toch geïrriteerd als de meestal in het zwart geklede kameraden door de straten marcheren. Maar na de schrik komt de ontsteltenis – en dat is ook duidelijk de bedoeling van de bruine burgers. En daarna kleur bekennen. >Ons kruis heeft geen haken< - met deze belijdenis als banier hebben in de afgelopen jaren verscheidene kerkelijke gemeenten dit gedaan – ook met kerkdiensten en vredesmanifestaties. Zeker, de vrees om in opstootjes terecht te komen, hoort daar ook bij. Daar moet ook niet op worden afgedongen. Maar christenen  moeten zich aan de zijde scharen van hen die zich afzetten tegen deze maskerade – al was het alleen maar in het gebed.

(Tilman Baier in de Mecklenburgische&Pommersche KZ, 29 april 2012)


                                 

(Ab Brandenburg, mei 2012)