Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

VERMISCHTES

september 2012

Overstromingen tien jaar geleden
Met herdenkingsmanifestaties, kerkdiensten, tentoonstellingen herdachten steden en dorpen in Sachsen en Sachsen-Anhalt in augustus de watersnood van tien jaar geleden. Na zwaar noodweer in juli bracht de orkaan Ilse op 11 augustus in heel Europa enorme regen buiten teweeg, die voor Tsjechië, Oostenrijk en het oosten van Duitsland op een watersnoodramp uitliepen. Vloedgolven stortten zich in de dalen, sleurden huizen, bruggen en wegen mee en zetten stadscentra onder water. In Dresden werd een waterstand in de Elbe van 9.40 meter gemeten. De watersnood van 2002 wordt beschouwd als een van de zwaarste natuurcatastrofes in Midden-Europa. In Sachsen dat bijzonder zwaar werd getroffen, kwamen 21 mensen om, daarbij kwam nog immense materiële schade. De totale door het hoogwater van Elbe en Donau veroorzaakte schade bedroeg circa 15 miljard euro.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 5 augustus 2012)


Onderwijsaanbod over DDR-verleden
Het Büro des Sächsischen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen  biedt een grote variatie aan thema’s en projecten aan. Naar referent Nancy Aris meedeelt, wil het materiaal een kritische visie op de DDR mogelijk maken. "Het gaat om inzicht in het politieke systeem en om alledaagse problemen in een dictatuur", aldus Aris. Aangeboden worden lezingen, publicaties, exposities, gesprekken met burgers die deze tijd aan den lijve hebben meegemaakt, nascholingen voor leraren en projecten voor scholieren.

(Der Sonntag, 5 augustus 2012)


Herdenking revolutie 1989
Aan de Hofkirche is op 8 augustus de eerste gedenkplaat ter gelegenheid van de Dresdner Revolutionsweg onthuld. Deze moet de herinnering aan de vreedzame revolutie van herfst 1989 in de stad aan de Elbe levend houden. Dresden was met Leipzig en Plauen een belangrijk centrum van de protesten tegen het SED-regime in de DDR. Aan de snelweg Berlin-München bij Leipzig zal binnenkort een groot bord aan deze revolutie herinneren. Het bord toont het silhouet van de stad Leipzig en een met palmbladeren gekroonde zuil van de Nikolaikirche. Het gedenkteken zal binnenkort opgesteld worden bij de afslag Großkugel. Dit werd bekend gemaakt door woordvoerders van Leipziger Tourismus GmbH en de initiatiefnemers van de Tag der Friedlichen Revolution – Leipzig 9. Oktober 1989.

(Der Sonntag, 12 en 19 augustus 2012)


Homoseksuelen eisen gelijke behandeling
De eis om volledige gelijke behandeling van homoseksuelen stond centraal bij een tiendaagse Christopher-Street-Day-Action in Magdeburg. Startsein van de campagne onder het motto Mach?s mit uns! Für Akzeptanz – gegen Homophobie werd op 10 augustus gegeven met het hijsen van een regenboogvlag op het raadhuis. Op het programma stonden tot 19 augustus o.a. LesBiSchwule Film- und Literaturnacht, een discussie over homoseksualiteit en kerk, lezingen, party's, een stadswandeling langs Stolpersteine. Voor het eerst werd in de protestantse Hoffnungsgemeinde een CSD-kerkdienst gehouden. Het hoogtepunt vormde op 18 augustus de schrille  und  farbenfrohe Demo-Parade door het centrum van de stad.

(Glaube+Heimat, 19 augustus 2012)


Besnijdenissen: onaangenaam debat
De president van de Zentralrat der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, volgde met grote zorg het publieke debat over de rituele besnijdenis van islamitische en joodse jongens. "Het debat wordt steeds meer onder de gordel gevoerd", verklaarde hij dinsdagavond in het ARD-programma Menschen bei Maischberger. Er zijn mensen die zeggen tegen besnijdenis te zijn maar in wezen antisemiet zijn. Ook in de serieuze media wordt naar zijn mening een hard debat gevoerd dat bepaalde groepen buiten sluit. Graumann sprak het verwijt tegen dat de voorhuidbesnijdenis een vorm van lichamelijk letsel zou zijn ,"De besnijdenis is van elementair belang en geen bizarre gewoonte, hij behoort tot de centrale plichten van  ieder joods gezin." Dat hoeft men niet te begrijpen maar men dient het wel te respecteren. >Als ons joden dat onmogelijk wordt gemaakt, dan moeten wij het land verlaten.< Met deze uitspraak bekrachtigde hij zijn herhaaldelijk geuite standpunt.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 19 augustus 2012)


Echtscheidingen
Het zevende jaar na de huwelijksvoltrekking is voor echtparen blijkbaar het moeilijkste. In dit jaar is er vaker sprake van een crisis en dan komt het uiteindelijk tot een scheiding van tafel en bed. Dit blijkt uit onlangs gepubliceerde gegevens van het Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Volgens deze gegevens werden de meeste huwelijken (10243) in 2011 na zes jaar gescheiden. In totaal werden in Duitsland in 2011 bijna 188.000 scheidingen uitgesproken. In de meeste gevallen (82 procent) ging een jaar scheiding van tafel en bed daaraan vooraf.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 19 augustus 2012)


De andere kant opkijken en bagatelliseren
Uit onderzoeken blijkt dat overheden rechts-extreme subversieve acties bagatelliseren. Deze acties en rechtse terreur worden volgens een recent onderzoek dat Marion Kraske in opdracht van de Amadeu Antonio Stiftung uitvoerde, door veel Duitse diensten systematisch gebagatelliseerd. In het rapport wordt geconcludeerd dat ondanks het feit dat de extreem rechtse Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) is opgerold, in de herfst van 2011 in veel steden en dorpen nog steeds een Kultur des Wegsehens bestaat. De in de hele Bondsrepubliek verbreide ignorantie en gebrek aan zedelijke moed bij politie, justitie en politiek ten aanzien van dit thema had te denken gegeven. Voor het onderzoek onder de titel Das Kartell der Verharmloser heeft de voormalige ARD- en Spiegel-journaliste de situatie in acht deelstaten voorbeeldig geanalyseerd, o.a. in Thüringen, Sachsen en Sachsen-Anhalt. Kraske sprak met slachtofferorganisaties en civielrechtelijke groepen tegen rechts-extremisme. Daarbij liep als een rode draad door de gesprekken dat slachtoffers van rechts geweld door de autoriteiten systematisch in de steek worden gelaten. Een specifiek probleem vormt daarbij op veel plaatsen de politie, heeft zij vastgesteld. In de omgang met migranten ontbreekt het haar, de politie, vaak aan interculturele competentie. Rechtse terreurdaden zouden als normale vechtpartijen worden afgedaan en zouden als zodanig in de statistieken worden opgevoerd. Rechtsextremisme in de maatschappij is geen specifiek Oost-Duits probleem meer, de West-Duitse deelstaten hebben het voorbeeld inmiddels gevolgd.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 19 augustus 2012)


Gauck: Geen vrees voor extremisten
Twintig jaar na de opstootjes tegen buitenlanders in Rostock-Lichtenhagen heeft Bondspresident Joachim Gauck een appèl gedaan op de Duitse bevolking om het rechtsextremisme zonder angst tegemoet te treden. "Wij schenken rechtsextremisten niet onze angst, wij laten ze niet hun gang gaan", zei Gauck in een interview in de Ostsee-Zeitung die in Rostock verschijnt. Gauck was dit weekend naar Rostock gekomen om de herdenking bij te wonen 'om te laten zien dat wij in Duitsland ook werkelijk een cultuur hebben die erin getraind is  het extremisme te bestrijden.'

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 26 augustus 2012)


HARTZ IV
Het Diakonische Werk der EKD ziet een omvangrijke hervormingsbehoefte bij HARTZ IV.  De uitkeringen zijn  te laag, veel praktische problemen staan effectieve hulp in de weg. Dit is de uitkomst van een enquête van 110 diaconale adviesorganen. Dit verklaarde Maria Loheide, directeur Sozialpolitik naar aanleiding van de actuele discussie over de HARTZ IV-regelgeving.

In de praktijk van alledag zouden voor de uitkeringsgerechtigden de medewerkers van deze diensten vaak onbereikbaar zijn. Het regelen van een lening is zo ingewikkeld dat in dringende behoeften regelmatig niet wordt voorzien en de uitkering steeds verder gekort wordt. Zware sancties zouden betrokkenen uit het uitkeringscircuit drukken. Speciale aanbiedingen voor doelgroepen als opvoeders, zwangere vrouwen, mensen met een migratieverleden of jong-volwassenen bestaan nauwelijks.
"Het is de hoogste tijd niet alleen om de balans op te maken maar om van de ervaringen met HARTZ IV consequenties te trekken. Er moet een basisuitkering worden ingesteld, die metterdaad de sociale integratie bevordert en aan meer deelname aan de maatschappij bijdraag", aldus Loheide.

(Mecklenburgische&Pommersche KZ, 26 augustus 2012)


Meer doen voor kinderen in de gemeenten
Dresden Mitte is men aan het nadenken hoe kinderen nog beter in de gemeenten kunnen worden geïntegreerd, Daarvoor moeten nieuwe concepten worden ontwikkeld. Tot dusver wordt er nog te veel gekeken naar hoe het vroeger was. Bijvoorbeeld bij de Christenlehre.

Dresden was in 2011 met 113 geboorten per 10.000 inwoners koploper van heel Duitsland. Volgens het Statistische Landesamt kwamen in de hoofdstad van de deelstaat Sachsen 5928 kinderen ter wereld. Ook na het Jahr der Taufe (2011) schijnt de belangstelling voor de doop nog groot te zijn.

In de toekomst zullen in de gemeenten gekwalificeerde kerkmusici ook taken van zogenoemde Gemeindepädagogen overnemen. Beide kerkdistricten – Dresden Mitte  en Dresden Nord krijgen tussen de jaren 2014 en 2018 4½ formatieplaatsen Gemeindepädagogik extra.. Dat hebben beide synodes besloten.

(Der Sonntag, 26 augustus 2012)


(Ab Brandenburg, september 2012).