Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

VERMISCHTES

(december 2013)

 

ChurchNight in plaats van Halloween

Junge Gemeinden  in de Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hebben omstreeks Hervormingsdag een zogenoemde ChurchNight georganiseerd. Met  kerkdiensten, acties, workshops, films, gebedsbijeenkomsten, hapjes en muziek wordt daarmee deze dag als verjaardag van de protestantse kerk gevierd. Jongeren moeten de kerkelijke ruimte bewust anders dan anders gaan beleven; sommige kerkgebouwen worden daarvoor compleet veranderd. Jeugdpredikant Andreas Holtz wijst erop  dat in het motto van dit jaar >Geht gar nicht! Oder doch? het jaarthema van de Lutherdekade, Reformation und Toleranz is opgenomen. >Jongeren hebben zeker een eigen visie op wat tolerantie betekent. De grens van verdraagzaamheid kan bij hen beperkt zijn, maar gelijktijdig is er een grote ruimte voor bepaalde thema's.< Sinds 2006 bundelt de ChurchNight-campagne ontmoetingen op veel plaatsen in Duitsland. Daarbij wordt aan de Reformatie herinnerd – niet  als historisch feit, maar met de blik op de toekomst.

(Glaube+Heimat, 27 oktober 2013)

 

Tischreden en vrouwen

Op 18 oktober waren  in Halle de Evangelische Frauen in Mitteldeutschland (EfiM) bijeen voor een ' vrouwenmaaltijd'. Dit is een initiatief van de Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) in het kader van de Lutherdekade.  De bedoeling ervan is dat vrouwen bijeen zijn en in navolging van de Tischreden van Martin Luther in gesprek gaan. Er wordt gezamenlijk gegeten. Spontane referaten geven impulsen tot gesprekken. Gespreksonderwerpen zijn 'vrouwenbeelden', 'vrouwen in het bedrijfsleven' (een echt mannendomein), 'vrouwen en macht',  'vrouwen in  de media', en 'vrouwen  met kerkelijke verantwoordelijkheden'. En in verband met deze thema's de kwestie van gelijke rechten voor vrouwen. In de EKM ligt het aandeel van vrouwelijke superintendenten op 28 procent. Dat is wel meer dan in  Sachsen, maar er blijft  nog veel te doen. Onder de vijf regionale bisschoppen is zelfs maar één vrouw. Dit terwijl vrouwen zeker wel gemotiveerd zijn voor leidinggevende functies. De avond in Halle heeft laten zien dat het zin heeft om de traditie van de Tischreden weer op te pakken, te praten en te discussiëren  In ieder geval tot 2017 zullen deze bijeenkomsten worden voortgezet.

(Glaube+Heimat, 3 november 2013)

 

Sachsentreffen 1-3 november 2013

Het Sachsentreffen dat jaarlijks door de Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens (EVLKS) wordt georganiseerd voor gemeenten van deze landskerk en hun partnergemeente in Nederland, werd dit jaar van vrijdag1 t/m zondag 3 november gehouden in Bad Kösen bij Naumburg. Het thema Reformation und Toleranz is tevens jaarthema binnen de Lutherdekade, die in 2017 het hoogtepunt zal bereiken. Van Nederlandse zijde hield prof. dr. Markus Matthias (VU) een referaat, terwijl van Duitse kant dit thema werd besproken door dr. Michael Kropp. Prof. Matthias, die zijn bijdrage getiteld had Lebe vorsichtig und denke gefährlich (Odo Marquardt), ging op de volgende stellingen  in: 1) Die Frage der Toleranz kommt da auf, wo wir es mit einem (ernsten) Konflikt zwischen Werten oder Wahrheitsansprüchen zu tun haben, 2) Zu unterscheiden ist  eine integrative Toleranz vor einer multikulturellen Toleranz en 3) Von einer gelegentlich geforderten 'dialogischen Toleranz' oder einer 'Respekt-Toleranz' sind wir noch weit entfernt. Dr. Kropp vroeg zich in zijn referaat af of het christendom intolerant is en wat we eigenlijk onder tolerantie moeten verstaan. Hij onderscheidde formele tolerantie (o.a. de acceptatie van vreemde geloofsovertuigingen) en inhoudelijke tolerantie waarbij hij o.a. de begrippen pragmatisme, exclusivisme, inclusvisme en pluralisme belichtte. Drie gespreksgroepen hielden zich bezig met sub-thema's, te weten 1) Toleranz und Familie, 2) Toleranz und Religion en 3) Toleranz und andere Lebensmodelle.

Daarnaast werden er verslagen besproken uit de gemeentecontacten van het afgelopen  jaar.

Het aantal deelnemers bedroeg ca. 40 personen uit Sachsen en uit Nederland.

(EVLKS, 3 november 2013)

 

Zelfcensuur van Dresdner Kreuzchor

De Deutsche Musikrat heeft de zelfcensuur  van de cantor van het Dresdner Kreuzchor, Peter Kopp tijdens de China-tournee van dit jaar scherp bekritiseerd. De reactie van koorleider Kopp zou een 'knieval' zijn voor de autoritaire regering van de Volksrepubliek China. Dit verklaarde secretaris-generaal Christian Höppner in Berlijn.

Het Dresdner Kreuzchor had op zijn zojuist geëindigde China-tournee het lied Die Gedanken sind frei op het allerlaatste moment uit het programma geschrapt. De reden was de angst dat het volks- en vrijheidslied uit het begin van de 19de eeuw vanwege de tekst door de Chinese overheid zou worden afgewezen en daarmee de hele tournee in gevaar zou brengen. Om een eventueel éclat te voorkomen, had de koordirigent besloten het lied niet uit te voeren.

(Glaube+Heimat, 10 november 2013)

 

Nathan in de Pauluskirche

In het kader van het jaarthema Reformation und Toleranz gaf het ensemble Theatrum uit Hohenerxleben op 9 november in de Pauluskirche in Magdeburg een opvoering van het stuk Nathan der Weise van Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781). Bijzonder aan deze opvoering was de dubbelbezetting voor de rol van Nathan door een man en een vrouw.

(Glaube+Heimat, 10 november 2013)

 

Rouwplechtigheid met pop-balladen

Steeds meer mensen wensen moderne liederen in plaats van traditionele rouwmuziek op een rouwplechtigheid. Het Portal Bestattungen.de  in Hamburg, liet weten dat  balladen  van Adele, Whitney Houston en van Sarah Brightman in de top-tien  van de rouwhits staan. Ieder jaar enquêteert de informatiedienst uitvaartverzorgers en familieleden over de gespeelde liederen bij uitvaarten. Op plaats één van de meest actuele lijst staat de ballade Time to Say Goodbye.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 10 november 2013)

 

Ledenverlies kerken in Duitsland

De christelijke kerken in Duitsland moeten ondanks hervormingspogingen volgens inschatting van godsdienstsocioloog Detlef Pollack voorbereid zijn op dalende ledenaantallen. >Het ledenverlies is vrijwel niet te stuiten<, zei |Pollack in Münster. Ook hervormingssignalen van paus Franciscus en vernieuwingen in de protestantse landskerken zouden deze ontwikkelingen niet tegenhouden. Het welvaarts- en opleidingsniveau is volgens hem zo hoog, en de sociale zekerheid zo goed dat steeds minder mensen de pastorale en sociale ondersteuning van de kerken zoeken. Sinds 1990 treedt bij de protestantse kerk ca. 0.7 procent  van de leden uit. Deze aantallen lopen in  de loop der jaren op tot miljoenen  mensen, aldus Pollack.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 10 november 2013)

 

Land van kerken aan bio-boeren verpachten

Land dat eigendom is van kerken moet in de Nordkirche bij voorkeur aan biologische landbouwers worden verpacht. Deze eis werd op een studiedag van de Kirchenkreis Ostholstein in Eutin gesteld. Deze aanbeveling zal worden voorgelegd aan de Landessynode der Nordkirche die van 27 februari tot 1 maart 2014 bijeenkomt.

Belangrijkste thema is Klimagerechtigkeit und Klimaschutz. Daarbij zal ook het concept van de Nordkirche betreffende het klimaat worden betrokken. Daar staat o.a. in dat de uitstoot van CO2 op het grondgebied van de kerk tot het jaar 2050 tot nul moet zijn teruggebracht.

Om dat te bereiken, stelt Ostholstein bijvoorbeeld voor om een energiecontrole voor kerkgebouwen in te voeren. Voorts moet het papierverbruik door recycling verminderd worden en  moet de bureaucratie worden teruggedrongen.

Mecklenburgische&Pommersche KZ, 10 november 2013)

 

Geen tijd voor stervenden

De vroegere media-directeur Christiane zu Salm heeft kritiek geuit op de manier waarop we omgaan met sterven en dood. >We hebben in onze maatschappij geen tijd voor stervenden<, zei Salm tegen Welt am Sonntag. >Behalve in de weinige hospices.< Christiane zu Salm die o.a. werkzaam was voor de TV-zenders MTV en 9Live, legde in 2008 haar functie bij Herbert Burda media neer. Daarna volgde zij een opleiding voor stervensbegeleider. >Ik voel grote voldoening als ik merk hoeveel meer ik mensen in hun laatste levensfase kan geven, alleen al door er te zijn, zelfs al wordt er niet gesproken. We hebben veel meer mensen nodig om dat te doen<, zei Salm >Ik heb de indruk dat wij in onze samenleving onze sterfcultuur zijn kwijtgeraakt.< Als er geen Volkstrauertag en geen Totensonntag zou bestaan, dan zou er helemaal geen gedachtenis-cultuur meer zijn.

(Mecklenburgische&Pommersche KZ, 24 november 2013)

 

Tentoonstelling over DDR-historie

Tekstschrijver Stephan Krawcyk en de Saksische Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Lutz Rathenow hebben op 8 november in het Evangelische Schulzentrum Leipzig een tentoonstelling over de geschiedenis van de DDR geopend. Onder de titel Die DDR – zwischen Repression und Widerspruch werden in acht afdelingen talrijke individuele gevallen van DDR-repressie belicht. De tentoonstelling liep tot 25 november.

(Der Sonntag, 17 november 2013)

 

Religionsunterricht in Sachsen

Het godsdienstonderwijs in Sachsen is volgens een studie bij predikanten niet bijster populair. De emeritus-hoogleraar prof. Helmut Hanisch (godsdienstpedagogiek, Leipzig) verklaarde op het symposium over 20 Jahre Religionsunterricht in Sachsen, dat het vak duidelijk een lage prioriteit heeft bij zowel kerkelijke als niet-kerkelijke leerkrachten. Hanisch verwees daarbij naar een studie die hij in opdracht van de Landeskirche Sachsens opstelde en die gebaseerd was op de mening van 315 onderwijsgevenden.

(Der Sonntag, 17 november 2013)

 

Lutherfinder gaan toeristen  begeleiden

Toeristen kunnen tijdens de Luther-Dekade in Thüringen speciaal opgeleide begeleiders op Internet vinden en boeken (www.lutherfinder.de). Deze zogenoemde Lutherfinder bieden in de vrijstaat Thüringen speciale rondleidingen met betrekking tot M7777artin Luther en thema's van de Reformatie aan, aldus de Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Vanaf 2014 zal deze aanbieding ook voor toeristen in Sachsen-Anhalt gelden. Het project is een samenwerkingsverband  van partners uit kerk, school, volwasseneneducatie en toerisme.

(Der Sonntag, 17 november 2013)

 

(Ab Brandenburg, december 2013)