Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

VERMISCHTES

juli 2014


Huub Oosterhuis

De Nederlandse theoloog en dichter Huub Oosterhuis (80) heeft onlangs voor zijn hele oeuvre de oecumenische Deutsche Predigtpreis gekregen. Volgens het juryrapport moet Oosterhuis met zijn liederen, gebeden en liturgische  teksten (ook in het Duitse taalgebied) tot de belangrijkste vormgevers van het religieuze leven worden gerekend. Aan de onderscheiding is geen geldbedrag verbonden. Oosterhuis' teksten drukken het levensgevoel van christenen in de huidige tijd voorbeeldig uit. De Predigtpreis is ingesteld door Verlag für die Deutsche Wirtschaft in Bonn.

Van Huub Oosterhuis stammen talrijke meditaties, gebeden, liederen en psalmberijmingen, die ook in Duitsland wijdverspreid zijn. Zo zijn in het nieuwe katholieke liedboek Gotteslob vijf en in het Evangelische Gesangbuch vier liederen  van zijn hand opgenomen.

(Der Sonnntag, 25 mei 2014)


Toenemende splitsing tussen arm en rijk

>De maaltijden vormen een kompasnaald van de maatschappelijke ontwikkelingen. Bij ons wordt de nood van de mensen zichtbaat<, zegt Jochen Brühl, voorzitter van het Bundesverband der Tafeln. Op de jaarlijkse persconferentie op 26 mei in Berlijn waren de bezoekers gealarmeerd. >Wij zijn ontsteld dat steeds meer mensen met armoede worden geconfronteerd, terwijl de Duitse economie er goed voorstaat<, verklaarde Brühl. Hij constateerde dat het cliëntenbestand verandert. Behalve ontvangers van Hartz-IV melden zich ook mensen die werk hebben, alleenstaande moeders/vaders en hun kinderen en deeltijdwerknemers.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 1 juni 2014)


Geëist: Na locale verkiezingen Stasi-onderzoek

De regeringscommissaris voor de Stasiakten in Sachsen-Anhalt. Birgit Neumann-Becker, heeft de controle van nieuwe locale politici geëist. De op 25 mei gekozen volksvertegenwoordigers zouden als bewijs van politieke hygiëne en transparantie hun verleden van mogelijke Stasi-activiteiten moeten laten doorlichten. Omstreeks 25 jaar na de vreedzame revolutie is nog steeds te merken hoe diep de sporen van de SED-heerschappij bij veel slachtoffers nog zijn. Daarom is het van belang dat alle politici over hun eigen eventuele verstrikkingen gaan nadenken. Deze daad  zou ook een beveiliging betekenen tegen mensen zijn, die daadwerkelijk al dan niet (in)officiële medewerkers waren. Neumann-Becker: >Als dat transparant wordt, is men niet meer chantabel.< Bij de verkiezingen op 25 mei werden in Sachsen-Anhalt 11.000 mandaten voor regionale, stads--, gemeente- en  deelraden toegekend.

De colleges kunnen volgens het Stasi-Unterlagen-Gesetz zelf beslissen of zij hun leden willen laten controleren. In veel gemeenten is het thema helemaal nooit op de agenda gekomen. Toch hadden uiteindelijk volgens het verslag alle leden een schoon verleden.

(Glaube+Heimat, 15 juni 2014)


Live-uitzending voetbal

Ter gelegenheid van de op 12 juni begonnen WK-voetbal programmeren meer dan 70 kerkelijke gemeenten en jeugdorganisaties in Midden-Duitsland live-uitzendingen van de wedstrijden. Ontmoetingen tijdens de WK in Brazilië worden niet alleen in  de grote steden als Magdeburg, Halle, Erfurt en Eisenach uitgezonden maar ook in plattelandsgemeenten. Dit werd medegedeeld door de Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM). De kerkelijke gemeente in Ifta (Wartburgkreis) vertoont enkele WK-wedstrijden met ondersteuning van de brandweer en de plaatselijke sportvereniging. Op de dag van de finale (13 juli) is t.g.v. het 300 jarig kerkwijdingsjubileum van Ifta een plechtige herdenkingsdienst met bisschop Ilse Junkermann gepland. Aansluitend wordt de finale uitgezonden.

(Glaube+Heimat, 15 juni 2014)


Gunther Emmerlich

Het twintigste stadsfeest Luthers Hochzeit in Wittenberg heeft in het weekend van 21 juni ruim 100.000 bezoekers op de been gebracht. Hoogtepunt van het drie dagen durende programma: de huwelijksoptocht, die door meer dan 15.000 toeschouwers werd gevolgd. Bij een ander schouwspel werd op zondag de in Dresden woonachtige zanger Gunther Emmerlich ten bate van van de stadskerk gewogen. Op de weegschaal werden zo veel munten gelegd, dat Emmerlich's zitplaats aan de andere kant van de schaal steeds meer omhoog ging tot de balans in evenwicht was. Voor dit evenwicht was minstens 125 kilogram nodig. De plaatselijke kerkgemeente en de Fundraising Akademie in Frankfurt am Main hadden inwoners en gasten opgeroepen om, als contragewicht van de forse zanger, munten op de weegschaal te leggen. Aanleiding voor de actie was een weddenschap van Emmerlich. Deze had beweerd dat de inwoners van Wittenberg en hun gasten er niet in zouden slagen om zijn gewicht met geld te compenseren. De opbrengst die op dat moment nog niet bekend was, wordt gebruikt voor bouwwerkzaamheden aan de stadskerk. Emmerlich is beschermheer van een inzamelingsactie voor een algehele sanering van de kerk, waaraan Marttin Luther ooit als vaste predikant verbonden was.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 22 juni 2014)Voetbalfans mogen bidden voor overwinning

Duitse voetbalfans mogen bidden voor de zege van Joachim Löw's nationale elftal tijdens de WK in Brazilië. Daarover zijn de sportfunctionarissen, de katholieke en de protestantse kerk het eens geworden. Het gebed is volgens hen  iets >waarin men alles mag opnemen wat men belangrijk vindt, wat het hart vrolijk of bedroefd maakt<, verklaarde Bernhard Felmberg van de Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. >Als het een overwinning moet zijn, dan hoort de goede God dat ook heel graag en weet hij hoe hij daarmee moet omgaan.< Ook de bisschop voor sportzaken  van de Katholische Deutsche Bischofskonferenz, Jörg Michael Peters (Trier), ziet in het bidden voor een overwinning geen probleem. Tenslotte  is het 'bidden voor een goede zaak'.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 22 juni 2014)


“MV tut gut – Mann ist krank?”

Het thema van het seminar in het Freizeitzentrum Rostock werd op 25 juni 2014 bepaald door de resultaten van het Deutsche Männergesundheitsbericht uit Mecklenburg-Vorpommern.

Mannen sterven  op jongere leeftijd dan vrouwen, zij worden eerder werkloos of werken zich dood. Jongens hebben driemaal zo veel ongevallen als meisjes. Onder kerkelijke medewerkers stijgt het burnout-syndroom met sprongen. Is het 'sterke geslacht' in werkelijkheid het 'verzwakte geslacht'?

Een door de overheid ondersteund Männer-Gesundheits-Bericht van het Robert-Koch-Institut wordt momenteel besproken. Dit is aanleiding voor de Evangelische Akademie der Nordkirche om het rapport vooraf op een congres te presenteren en te vragen welke bevindingen er over mannelijke fysieke en psycho-sociale gezondheid zijn en hoe gangbare beelden over mannelijkheid veranderd zouden moeten worden.

Onder het thema MV tut gut – Mann ist krank?  zijn werknemers in actieve dienst op verschillende terreinen van het jongeren- en mannenwerk, vertegenwoordigers uit politiek, de medische sector en onderwijs, uit economie, kerk en wetenschap uitgenodigd. Door veel partners voorbereid, en ondersteund door de deelstaat zal deze interdisciplinaire netwerkbijeenkomst met spontane voordrachten en thematische workshops inzichten en initiatieven aanbieden, die met de eigen praktijk in verbinding kunnen worden gebracht.

(Mecklenburgische&Pommersche KZ, 22  juni 2014)


Jubileum Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens

De Saksische Landskerk vierde in het weekend van 28 juni z'n verjaardag: in het jaar 1539 kwam hier de Reformatie. Duizenden christenen waren op de Landeskirchentag en het Deutsche Evangelische Chorfest in Leipzig aanwezig. Onder hen die kwamen gelukwensen bevonden zich veel prominenten, o.a. Margot Käßmann, de ambassadeur van de EKD voor het jubileum 500 jaar Reformatie 2017. Käßmann: >Saksen is een van de kernlanden van de Reformatie – de viering van de EVLKS is een soort opmaat voor 2017. 475 jaar deelname van de gemeente aan eredienst, vrijheid van geloof en geweten, het bewustzijn dat God mij aanvaardt met al mijn tekortkomingen – ik niet contant hoef te betalen om mijn zonden te vereffenen. Ik wens de Saksische Landskerk de kracht toe om te blijven geloven ondanks zijn minderheidspositie. De moed om dwars te denken, open te zijn, zoals 25 jaar geleden in de Nikolaikircher in Leizpig  en in de Kreuzkirche in Dresden. En dat de kerk zo over het geloof spreekt, zoals Martin Luther dat deed: Dem Volk aufs Maul geschaut.<


Europa's grootste motorfiets-kerkdienst

Omstreeks 25.000 bikers zijn op zondag 22 juni voor de grootste motorkerkdienst van Europa in Hamburg samengekomen. De 2500 plaatsen in de Michaelskirche waren volledig bezet. Via luidsprekers werd de kerkdienst in de open lucht uitgezonden. Onder het motto Augen auf! appelleerde pastor Joachim Lenz aan de bikers voorzichtig en tactvol te zijn op de weg. >En laten wij de hemel in het oog houden<, zei hij. Na de kerkdienst brak het konvooi op over de voor het overige verkeer afgesloten rijksweg A7 naar het slotfeest in Kaldenkirchen.

Voor de motorfietskerkdienst op 14 juni 2015 zoekt de Nordkirche dringend een nieuwe pastor. Joachim Lenz was dit  jaar op het laatst65e moment ingesprongen, hij heeft als hoofdberoep pastor bij de Deutsche Evangelische Kirchentag in Fulda. >De bikergemeente heeft voor de vele manifestaties en ontmoetingen behoefte aan een permanente zielzorger, zei directeur Lohmann. Motorkerkdiensten vinden inmiddels behalve in Hamburg ook plaats ion Husum, Kiel, Köln, Bad Doberan en in het verre St. Petersburg.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 29 juni 2014)


Kritiek op Gauck

Predikanten in het oosten van Duitsland hebben kritiek geuit op het pleidooi van bondspresident Joachim Gauck voor de inzet van legereenheden in het buitenland. Volgens berichten in de media verwijten de geestelijken Gauck in een protestbrief zich af te keren van de idealen van de christelijke vredesbeweging in de DDR. Initiatiefnemers zijn de Oost-Berlijnse predikant Klaus Galley en zijn collega Siegfried Menthel. De brief, waaruit de Bild-Zeitung citeerde, zou oorspronkelijk gelijktijdig met de toezending aan Gauck later worden gepubliceerd, aldus Menthel. Hij verontschuldigde zich bij Gauck dat de brief al eerder gepubliceerd was. De schrijvers nemen in het bijzonder aanstoot  aan diens redevoering op de veiligheidsconferentie in München, waarmee zij het 'fundamenteel oneens' zijn. Tijdens deze conferentie in januari had Gauck een heroriëntatie van de Duitse buitenlandse politiek geëist. Duitsland zou bereid moeten zijn om meer te doen voor de vrijheid die het tientallen jaren lang door anderen verleend was.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 29 juni 2014)
(Ab Brandenburg, juli 2014)