Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

VERMISCHTES

september 2014

Kirchensteuer en kerkverlating
Vanwege een wijziging in het belastingrecht keren steeds meer protestantse christenen de kerk de rug toe. Het aantal kerkverlatingen is in de afgelopen maanden vaak met meer dan vijftig procent toegenomen, naar blijkt uit een enquÍte van de Evangelische Pressedienst (epd). Dit geldt ook voor de Nordkirche. Vanaf 2015 wordt de kerkelijke belasting op kapitaalopbrengsten automatisch door de banken aan de fiscus doorgezonden. De Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) betreurt deze ontwikkelingen en de de ontstane irritaties. Van januari tot juni verlieten 14.800 mensen de Bayrische Landeskirche, 52.6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz meldde een aantal van 10.010 kerkverlaters in het eerste halfjaar 2014, dat zijn er meer dan in 2011 en 2012 samen. De kerkelijke belasting op rentebedragen was tot dusver verschuldigd op het moment van de belastingaangifte. In de toekomst wordt die direct door de banken in mindering gebracht. De tarieven blijven onveranderd. Aanleiding voor de wijziging zou niet zijn de 'verwachting van eventuele hogere inkomsten' maar de 'wens van een rechtvaardig en eenvoudig belastingsysteem', aldus de leider van de financiŽle afdeling in het EKD-Kirchenamt, Thomas Begrich.
Volgens informatie uit de landskerken wordt de komende verandering in het belastingstelsel als voornaamste reden van de golf van kerkverlatingen beschouwd. Een woordvoerder van de Beierse kerk noemt het opvallend dat steeds meer mensen van boven de 65 hun lidmaatschap opzeggen. Hij kan zich voorstellen dat deze leeftijdsgroep zich zorgen maakt over het spaargeld na het pensioen. Begrich betreurt de misverstanden. De kerkelijke communicatiekanalen zouden de mensen 'niet duidelijk genoeg bereikt' hebben.
Ieder geval ven kerkverlating is een >verzwakking van de solidaire gemeenschap, maar een beslissing die gerespecteerd moet worden.

(Mecklenburgische&Pommersche KZ, 17 augustus 2014)


IJskoude douche voor Merkel?
Jo Vandeurzen, minister van Sociale Zaken van de Belgische regio Vlaanderen, heeft een stortbad met ijskoud water over zich heen gekregen, en kijkt nu vol spanning naar bondskanselier Angela Merkel. Vandeurzen heeft deelgenomen aan de Ice Bucket Challenge (ijsemmer-uitdaging), een inzamelingsactie die momenteel over Internet loopt. Hierbij laten prominenten en doorsneeburgers emmers met ijskoud water over hun hoofd gieten. Hierover hebben we in de afgelopen weken in de media al vaker kunnen lezen. Ze kunnen dat ook laten vastleggen op film. De serieuze achtergrond: er worden gelden voor de strijd tegen de dodelijke ziekte Amytrophe Lateralsklerose (ALS) ingezameld. Een voor dit doel genomineerde persoonlijkheid kan dit door middel van een gift van honderd dollar afkopen of de ijskoude douche accepteren en daarna drie andere personen nomineren. Kanselier Merkel werd genomineerd door de voormalige handbalspeler Stefan Kretzschmar. Ook de Amerikaanse president Barack Obama werd genomineerd, maar hij doneerde liever de honderd dollar.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 24 augustus 2014)


Nieuw dooplied wordt hit op Internet
Een dooplied uit Noord-Duitsland is hard op weg om een hit op Internet te worden. De song Wasser unterm Kiel van de Hamburgse ondernemer en hobby-musicus Tim Linde (37) werd binnen ťťn maand ruim 67.000 maal aangeklikt op You Tube. In de schlager-parade van Tunes bracht Linde het tot een vierde plaats. Linde had het lied in december 2013 voor de doop van zijn ťťn jaar oude dochter gecomponeerd.
Met Wasser unterm Kiel wilde Linde zijn nakomeling goede adviezen voor het leven meegeven. Een producent had hem aangeboden het lied uit te brengen. Sinds ongeveer een maand is de song op de markt. (Internet: www.timlinde.de)(de Song bij Youtube: http://u.epd.de/6c8)

(Mecklenburgische&Pommersche KZ, 24 augustus 2014)


Derde Wereldoorlog
De mensheid bevindt zich naar het oordeel van de publicist Franz Alt >midden in een Derde Wereldoorlog tegen de natuur<. >De omvang van de milieuvernietiging is een catastrofe<, zei hij op 23 augustus bij de opmaat van de Hamburger Klimawoche in de kerk St. Petri. De afschaffing van de kern- en steenkoolenergie en een nog grotere uitbreiding van de te recyclen energieŽn zijn een >kwestie van overleven voor de menselijke soort< geworden, aldus de 76-jarige Alt.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 31 augustus 2014)


Sterbehilfe: nieuw wetsvoorstel
In het debat over hulp bij sterven pleit een groep van medici, ethici en juristen ervoor om artsen onder strenge voorwaarden toe te staan om hulp bij zelfdoding te verlenen. Het onlangs in MŁnchen ingediende wetsvoorstel moet het artsen mogelijk maken om bij ongeneeslijk zieken met een beperkte levensverwachting straffeloos hulp bij suÔcide te verlenen. Door deze wet zou rechtszekerheid worden geschapen en tevens het vrijlaten van commerciŽle hulp bij suÔcide onmogelijk worden gemaakt. Het wetsvoorstel beoogt dat de vrijwilligheid van de suÔcidewens wordt getoetst en de patiŽnt van alle alternatieven, in het bijzonder van palliatieve aard, op de hoogte wordt gesteld. Bovendien moet een tweede arts erbij worden betrokken en een bedenktijd van minimaal tien dagen worden aangehouden. Bovendien moet reclame voor hulp bij zelfdoding worden verboden. De wetenschappers maken echter ook duidelijk dat hulp bij suÔcide, afgezien van extreme gevallen, principieel strafbaar moet blijven.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 31 augustus 2014)


Water in wijn veranderd
Medicus, TV-presentator en cabaretier Eckhart von Hirschhausen is even verwonderd over Jezus als over onze nieren: >Wij bewonderen Jezus omdat hij water in wijn kon veranderen. Is het niet minstens even verbazingwekkend dat onze nieren weer water van de wijn kunnen maken?<, zo vraagt hij in een bijdrage in de krant Bild am Sonntag.

(Glaube+Heimat/Der Sonntag, 31 augustus 2014)


Wat gebeurt er met het Konfirmandenunterricht?
Bijna niets is meer vanzelfsprekend bij het Konfirmandenunterricht, de catechisatie. Hoe vaak komt men bijeen, wat wordt er geleerd? Veel gemeenten zoeken naar nieuwe vormen.
Toen dominee Burkhardt Ebel vijf jaar geleden intrede deed in Schwerin, gold het klassieke model nog: eenmaal per week werd catechisatie gehouden. >Dat was verschrikkelijk<, verklaart de predikant. Door de school, sportclubs en andere activiteiten kon hij pas na 17 uur een afspraak met de jeugd maken. >Maar toen hingen ze ook alleen nog maar over de tafels.< Tegenwoordig biedt hij samen met een andere gemeente andere vormen aan. Eenmaal per maand, steeds op zaterdagochtend, komen de catechisanten bij elkaar. >Veel beter<, zegt Ebel, >omdat je dan ook heel andere mogelijkheden hebt om thema's te bespreken en gemeenschap te praktiseren .< Het Konfirmandenunterricht is aan het veranderen. Waar vroeger eenmaal per week hoofdzakelijk de catechismus werd behandeld, vinden predikanten het nu belangrijker om de jeugd een positief beeld van de kerk en de christelijke gemeenschap bij te brengen. >Een beetje basiskennis is wel belangrijk, maar je moet er ook plezier aan beleven, anders heeft het geen zijn.<, zegt Sebastian Gabriel, predikant in Hohenselchow. Hij heeft samen met zijn collega's uit de naburige gemeenten andere vormen opgezet. >Anders dan regionaal is dit onderricht bij ons helemaal niet meer mogelijk.<
Het model van ťťn bijeenkomst per maand heeft volgens de predikanten wel een nadeel: Dan maken ze elkaar onder alledaagse omstandigheden mee en leren ze elkaar beter kennen<, zegt Gabriel.
Of de jeugd na de confirmatie naar de kerk blijft gaan, is een heel andere kwestie. Het bezoek van kerkdiensten vanzelfsprekend te laten worden......., >daar komt eigenlijk nooit iets van terecht.< Maar toch: Ongeveer de helft doet later mee met Greifitti, een project van jongeren voor jongeren.

(Mecklenburgische&Pommersche KZ, 31 augustus 2014)


Diaconie wordt GmbH (naamloze vennootschap)
Als eerste college van diakenen in het Vogland wordt de Diaconie van Reichenbach een private kapitaalassociatie. De vereniging is getransformeerd tot de GmbH Diakonie Reichenbach und Umgebung. Dit is door de firma bekend gemaakt. De vennoten zijn de stimuleringsvereniging van de Diaconie Reichenbach en de Diakoniegesellschaft Sachsen GmbH (DGS), gevestigd in Chemnitz. Nieuwe directeur is Roberto Schimane van de DGS, die verantwoordelijk is voor het management binnen de Diaconie Sachsen, en die ook leiding geeft aan enkele andere diaconale instellingen in Saksen.
De Diaconie zou tot deze stap zijn gekomen om het diaconale werk te waarborgen. Andere redenen werden niet genoemd. De nieuwe firma zal ook voortaan het verzorgingshuis, het project begeleid wonen in Netzschkau en de ambulante zorg in Reichenbach blijven verzorgen.

(Der Sonntag, 31 augustus 2014)


Dem Volk aufs Maul geschaut
Het was de popmuziek van hun tijd: de huidige kerkliederen. Want wat er tegenwoordig in kerkdiensten uit het Evangelische Gesangbuch gezongen wordt, waren 500 jaar geleden liefdes-, dans- of straatliedjes. Want de mensen moesten de melodieŽn herkennen, waarop zij in de kerk de nieuwe teksten moesten zingen. Dat tenminste was de bedoeling van Maarten Luther. Om dit weer in de herinnering terug te roepen, is de bedoeling van het boek Ich singe Dir mit Herz und Mund *), waarin de reformator dan ook wordt geciteerd, die in 1523 aan zijn vriend Spalatin liet weten dat hij geestelijke liederen wilde schrijven, >opdat het woord van God ook door erover te zingen onder de mensen blijft.< Zo vernemen we bijvoorbeeld dat het dansliedje Ich kumm aus fremden Landen her aan de wieg heeft gestaan van het kerstlied Vom Himmel hoch, da komm ich her. En dat Paul Gerhardt het destijds door de musicus August Harder uit Leipzig gecomponeerde lied Die Luft ist blau, das Tal ist grŁn....... gebruikte om het overal bekende kerklied Geh aus mein Herz, und suche Freud te schrijven.
Het boek laat zien hoe de dichters steeds opnieuw probeerden om zo dicht mogelijk in de buurt te komen van wat de mensen kenden. Zoals Gerhard SchŲne die het oude lied Die gŁldne Sonne van een nieuwe tekst voorzag. Of Klaus Peter Hertzsch die ter gelegenheid van een bruiloft het lied Vertraut den neuen Wegen op de melodie van Du meine Seele singe schreef.
*) Ich singe Dir mit Herz und Mund (Lutherisches Verlagshaus Hannover), ISBN 978-3-7859-1184-6, prijs 19.90 euro.

(Der Sonntag, 31 augustus 2014)


(Ab Brandenburg, september 2014).


printen   |   terug