Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

VERMISCHTES

mei 2015

De Stichting Berliner Mauer en de evangelische Versöhnungsgemeente hebben een samen- werkingscontract gesloten om in de toekomst de herdenkingsdagen van zowel de bouw als ook de val van de muur (13 augustus en 9 november) en de gedenkdiensten voor de slachtoffers gezamenlijk te organiseren. Ook zullen acties en projecten op elkaar worden afgestemd. (epd)

Martin Ziegler, één van de moderatoren van de centrale ronde tafel in de DDR, is eind maart op de leeftijd van 83 jaar overleden. Hij was onder meer directeur van het Diakonische Werk in Berlin-Brandenburg en van de Hoffnungstaler Anstalten in Lobetal. (epd)

Eisenach werd als eerste stad in Thüringen de titel "Reformatiestad van Europa" toegekend. De Gemeenschap van de evangelische kerken in Europa (GEKE) heeft deze titel tot nu toe aan 23 steden in zeven landen verleend. (ekmd 07-04-2015)

De vastenactie van de Nordkirche is nu beëindigd. De afgelopen drie jaar heeft de Nordkirche in de weken voor Pasen opgeroepen, de eigen levensstijl en koopgewoontes te overdenken: regionale producten bevorderen de economie, zorgen voor werkgelegenheid en zijn meestal ook milieuvriendelijk omdat minder verpakking nodig is en de transportwegen korter zijn. Fair Trade producten ontstaan zonder kinderarbeid en er worden basissalarissen betaald. De Nordkirche zal zich ook verder daarvoor inzetten, maar wel op een andere manier. (Nordkirche 07-04-2015)

Dietrich Bonhoeffer, een vrome rebel die de nazi terreur tegensprak en daarom gedood werd - zo herdacht de EKD dat hij 70 jaar geleden, vlak voor het einde van de oorlog, geëxecuteerd werd. De EKD Raadsvoorzitter Bedford-Strohm wees erop, dat zijn woorden tot vandaag werkzaam zijn. "Bonhoeffer blijft een inspiratie voor al diegenen, die zich in situaties van onderdrukking en geweld inzetten voor de menselijke waardigheid. ... Vele uitspraken van Bonhoeffer zijn nog steeds kenmerkend voor de evangelische kerk, zoals: De kerk is alleen een kerk als ze voor anderen klaarstaat ... en zo herinnert hij ons eraan, dat wij niet gemakkelijk achterover mogen leunen maar de kritische kracht van het evangelie tot een thema van de maatschappij moeten maken." (EKD 08-04-2015)

Een handreiking voor donorschap, uitgebracht door de Landeskirche Sachsen, zal hulp bieden bij het nemen van een beslissing. Christenen zullen aangemoedigd worden, bewust en in vrijheid te beslissen. Donorschap kan uit christelijk oogpunt een teken van naastenliefde zijn en wordt, omdat doneren het leven dient, door de kerken gesteund. Maar ook de persoonlijke wens naar een "ongestoord sterven" moet gerespecteerd worden. (Der Sonntag 13/2015)

"Week voor het leven" - zo heet sinds meer dan 20 jaar de oecumenische actie van de evangelische en katholieke kerk voor de bescherming en de waardigheid van de mens vanaf zijn levensbegin tot aan zijn levenseinde. De in april gehouden actieweek stond onder het thema van het jaar "Sterven in waardigheid" met gedachten over het maatschappelijke debat over euthanasie en de omgang met stervende mensen. (EKD 14-04-2015)

Margot Käßmann heeft ervoor gewaarschuwd, dat de maatschappij in toenemende mate dreigt te verruwen. "Het lijkt erop, dat we in een maatschappij leven, waarin alleen succes telt." Steeds meer mensen lijden aan depressies of eetstoornissen en het is te vrezen, dat in een economiserende maatschappij de economie boven de waarde van de mens wordt gesteld. Zelfs het sterven zal nog "effectief" moeten zijn. Maar waar belandt een maatschappij, die niet met zwakte om kan gaan ? Zo degenereert de maatschappij in de anonimiteit van «Shitstorm-uitingen». Vrijheid in de evangelische geest moet zich in een dialoog met de bijbel en in de wereld ontwikkelen en betrekking hebben op de gemeenschap. Dat Luther het individu centraal heeft gesteld moet als een historisch keerpunt voor de maatschappij worden gezien. (epd 24-04-2015)

»Pegida«-medeoprichter Kathrin Oertel verontschuldigt zich bij migranten en moslims in een 11 minuten durende video op haar facebooksite. Ze geeft toe, dat de meeste moslims vreedzaam en geïntegreerd in Duitsland leven en de wetten en cultuur eerbiedigen en betreurt, dat velen dit te vaak vergeten. Zij voelt zich medeverantwoordelijk voor de drijfjacht van de laatste maanden en wil er alles aan doen, dit proces nu te stoppen en te keren. Ze vraagt erom, de eigenlijke oorzaken van de maatschappelijke ontwikkelingen te herkennen en te benoemen. (Der Sonntag 04-05-2015)

Irmgard Schwaetzer (73), 1987-1991 staatsminister in het ministerie voor buitenlandse zaken en tot 1994 minister voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, werd opnieuw met grote meerderheid gekozen tot Präses van de 12. Synode van de EKD. Haar ambtstijd eindigt met de legislatuurperiode in mei 2021. (EKD 02-05-2015)

Matthias Klinghardt, Theologieprofessor uit Dresden, reconstrueerde de tekst van het, naar zijn mening, vermoedelijk oudste evangelie. Het komt uit een verzameling van teksten uit de 2e eeuw van Marcion. Volgens hem moet deze de basis zijn geweest voor de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. (Der Sonntag 04-05-2015)

Tussen Dom en Dom is het thema van de bijna 80 km lange weg van St. Peter en Paul in Brandenburg en St. Marien in Havelberg, begin- en eindpunt van de landelijke tuinbouw- tentoonstelling BUGA. De aan de weg liggende kerken nodigen uit om binnen te komen. De net gerestaureerde stadskerk St. Laurentius in Havelberg zal zich tot 11 oktober met steeds wisselende bloemenhallenshows presenteren. In alle vijf deelnemende steden is er dagelijks een middaggebed en de "bonte tuinkerk" zal elke week in een andere stad te gast zijn. (ekbo mei 2015)

Het altaar van de Klosterkirche in Rühn (nabij Rostock) is het belangrijkste werk van de Nederlandse schilder Cornelius Krommeny. Met de hulp van verschillende subsidiebronnen kan deze nu grondig gerestaureerd worden. (Nordkirche mei 2015)

Leipzig werd 1000 jaar geleden voor het eerst in een kroniek van de bisschop van Merseburg genoemd en in hetzelfde jaar werd ook met de bouw van de Merseburger Dom begonnen. Hier werden beide jubilea gezamenlijk in een oecumenische kerkdienst gevierd. In Leipzig volgt een feestweek van 31 mei t/m 7 juni en in de Dom van Merseburg van augustus t/m november een tentoonstelling. (epd)

"Luther en de vorsten" is het thema van een tentoonstelling in Torgau in voorbereiding op het jubileum van de reformatie in 2017. De aandacht wordt gevestigd op de politieke geschiedenis van de vorsten en hun rol bij de reformatie van 1515 tot 1591. Naast het kasteel is ook de kapel (de wereldwijd eerste protestantse nieuwbouw die door Luther zelf in 1544 is gewijd) toegankelijk. (epd)

De Greifswalder Bachwoche is het oudste muziekfestival van Mecklenburg-Vorpommern en wordt dit jaar gehouden in de week van 15 t/m 21 juni a.s. Kenmerkend zijn naast de "geestelijke ochtendmuziek", waarbij elke dag een cantate van J.S. Bach wordt gezongen, concerten voor kinderen en speciale projecten voor de jeugd. (epd)

Juliane van der Mossel.


printen   |   terug