Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

VERMISCHTES

september 2015

De voormalige Landsbisschop van Hannover Prof. Dr. Eduard Lohse is in juni jl. op een leeftijd van 91 jaar overleden. Hij speelde een belangrijke rol bij de opbouw en het verdiepen van de gemeentepartnerschappen tussen de Landeskirchen van Hannover en Sachsen. Van 1975 t/m 1978 was hij de Voorzittende Bisschop van de VELKD en voorzitter van het Duitse Nationale Comité van de Lutheran World Federation (LWF). (EKD 30-06-2015)

Tijdens een feestelijke eredienst werd afscheid genomen van Dr. Friedrich Hauschildt als vicepresident van de EKD en als bestuurslid van de VELKD. Hij was de laatste 15 jaar de man achter de openbare verklaringen van de EKD. "Met hem nemen we afscheid van een groot theoloog ... een man van de dialoog en een mensenvriend ... Met zijn uitgebreide theologische en ethische competenties is hij tot een zegen voor ons allemaal geworden." ( EKD 09-07-2015)

Brot für die Welt, de hulporganisatie van de EKD, heeft bekend gemaakt, dat hun werk in 2014 met 55 miljoen Euro uit collectes en giften gesteund werd. De organisatie vraagt om aandacht voor de nood van de meer dan 60 miljoen mensen die door oorlog en geweld uit hun omgeving werden verdreven. "Slechts een minderheid van 5% wordt tot nu toe in vluchtelingenkampen opgevangen." (epd 12-08-2015)

Diakonie en Caritas hebben de ambulante "Ökumenische Hospizdienst Wismar" opgericht. In Wismar en in Noordwestmecklenburg begeleiden 30 vrijwilligers stervende mensen en willen hun in deze moeilijke tijd laten voelen, "dat ze omvangen zijn van de liefde van God". (LK Meckl/Pommern) Fritz Baltruweit , de dominee die bijna 1000 liederen, vooral voor de Kirchentag, heeft gecomponeerd, vierde eind juli zijn 60e verjaardag. Een paar van zijn bekendste liederen zijn in het "Evangelische Gesangbuch" te vinden en één zelfs in het katholieke "Gotteslob". (EKD 27-07-2015)

Het Sozialwissenschaftliche Institut van de EKD onderzocht in de Uckermark de situatie van mensen die door de maatschappelijke veranderingen in armoede gekomen zijn en welke betekenis een kerkelijke gemeente voor hun kan hebben. Mensen, die als vrijwilligers in de kerk helpen, hebben een minder negatief levensgevoel en participeren meer. De kerk zou goed daarop in kunnen spelen door nog meer gezamenlijke activiteiten (kindervakanties, belijdenisvieringen) aan te bieden. (EKBO 07-07-2015)

111playmobil Lutherpoppetjes gaan met families mee op vakantie. Deze voorbereiding op het jaar 2017 heeft de Evangelische Kerk Midden Duitsland bedacht. Als Martin Luthers reisberichten op Facebook/Twitter en Instagram staan mag hij met de volgende familie verder reizen. Hoe ver zal hij komen? De vakantiefoto's zijn te bewonderen op www.hashtagr.co/urlaubmitluther en de Nordkirche volgt de hervormer met een Geo caching tour door Duitsland (EKMD 02-07-2015)

Het jaar 2015 heeft als thema "Beeld en Bijbel" , een gelegenheid voor de EKD om "het vernielen" van religieuze beelden tijdens de Reformatie te betreuren. "We stellen vast, dat beelden in veelvoudige vormen al lang een kenmerkend teken zijn van evangelische vroomheid. De vernieling van beelden kan niet worden goedgekeurd." (EKD 13-07-2015)

Op de fiets door Midden Duitsland? 59 "fietswegkerken" op het gebied van de EKM nodigen uit tot een bijzondere stop. Ze zijn direct naast de vele fietswegen door Thüringen, Sachsen en Sachsen-Anhalt te vinden en geven gelegenheid om uit te rusten. De meeste gemeentes bieden rondleidingen en gespreksmogelijkheden aan. De kerken zijn van Pasen tot aan de Hervormingsdag (31 oktober) geopend. Een kaart is te vinden op www.radwegekirchen.de (EKM 13-07-2015)

Zondags de collecte pinnen in de kerk ? Deze vraag komt steeds dichterbij. Daarom werden zogenoemde "Kollektenbons" (een soort cadeaukaart) ontwikkeld, die in sommige gemeentes al sterk gevraagd zijn. Een extraatje is, dat deze bonnen van de belasting aftrekbaar zijn. (epd 15-07-2015)

De VELKD wil met behulp van de wedstrijd "Evangelie digitaal" het gebruik van digitale media in kerken en gemeenten ontwikkelen en bevorderen. De ingezonden projecten moeten in 2014/15 hebben bijgedragen tot een verbeterde communicatie van het Evangelie. Alle soorten media - van video tot twitter of blog - mogen gebruikt worden. www.evangelium-digital.de (VELKD 17-07-2015)

De gezamenlijke gemeenten van Weimar hebben in het voormalige concentratiekamp Buchenwald een oecumenische herdenkingsdienst voor alle, door het NS regime, vermoorde dominees gehouden. De bijzondere aandacht ging uit naar ds. Paul Schneider van de Bekennende Kirche en de katholieke priester Otto Neururer. (EKMD 20-07-2015)

De kerk in Pommern heeft een vaste baan gecreëerd om vrijwilligers te steunen en te begeleiden. Daardoor kunnen talenten worden ontdekt en zinvol benut . Dominees , die op het platteland tot 15 kerken te verzorgen hebben, zullen een verlichting van het vele werk ervaren en bovendien zal er in de gemeentes een beter saamhorigheidsgevoel kunnen ontstaan. (Kirchenzeitung MP 20-07-2015)

Het 1200-jarige bestaan van de Michaeliskerk werd in juli jl. in Rohr, bij Meiningen, gevierd. Deze kerk is de oudste, nog intacte kerk uit het Karolingische tijdperk in Oost-Duitsland. Vandaag is nog steeds elke tweede inwoner van het dorp lid van deze actieve gemeente! (epd 20-07-2015)

Het aantal van kerkelijke begrafenissen is de laatste 25 jaar gehalveerd en zo hebben ook kerk -gemeentes toenemend een probleem met het onderhoud en de kosten van hun vaak ook grote kerkhoven. Sommigen moesten zelfs al gesloten worden. (Der Sonntag 27-07-2015)

Markus Wiechert is opnieuw benoemd tot "Beauftragter der Nordkirche für Mecklenburg-Vorpommern". Zijn opdracht is, de kerkelijke interesses duidelijk tegenover de politiek en maatschappij te vertegenwordigen. Sinds 2009 is hij al de contactpersoon voor partijen, ministeries en de landsregering maar tegelijk ook politiek adviseur voor de kerkleiding en de bisschoppen. (Nordkirche 10-08-2015)

De Jacobsweg kan langs vele routes worden gelopen. Sachsen-Anhalt heeft nu een route- beschrijving van Vehlen tot aan Eckartsberga waarmee je langs 32 evangelische en katholieke kerken en kloosters komt (zie ook www.jakobusweg-sachsen-anhalt.de) (ekmd 12-08-2015) Een nieuwe "Herdenkingskapel" werd op 20 augustus jl. in Ronneburg (Thüringen) door de Landsbisschop van de Evangelische Kerk in Midden Duitsland (EKM) Ilse Junkermann en de Decaan van de Katholieke Kerk Klaus Schreiter gewijd. Dit 10m² grote gebouw staat aan de rand van een locatie, die al 1954 vanwege de grootschalige afbraak van uranium werd ontruimd en waar ook twee evangelische kerken werden gesloopt. "Wij willen aan al die mensen herinneren, die hun dorpen moesten verlaten. Daarnaast willen we laten zien, hoe de afbraak van uranium de regio in goede en slechte zin heeft gevormd. ... De kapel is een mooie afsluiting van de sanering van het hele uranium gebied." (epd 13-08-2015) De dom van Brandenburg viert nog tot en met 31 oktober a.s. zijn 850 jarig bestaan. Naast erediensten staan ook concerten, lezingen en feesten op het programma. (EKBO) (Juliane van der Mossel augustus 2015)

Juliane van der Mossel.


printen   |   terug