Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

VERMISCHTES

december 2015

Heinrich Bedford-Strohm werd tijdens de 12e synode van de EKD gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Raad van de EKD. "Hij is voorstander van een liberale, open, communicatieve en oecumenische lijn. ... Met duidelijke woorden steunde hij de vluchtelingenpolitiek van bondskanselier Angela Merkel (CDU) en bevestigde hij de kerkelijke positie in het debat over euthanasie. Bovendien riep hij de maatschappij en het bedrijfsleven op meer rekening te houden met het leven van families." (Die Zeit 09-11-2015) Voor de eerste keer in de geschiedenis van de EKD werd op 15 september j.l. een ‘Botschaft der Leitenden Geistlichen’ van de 20 Landeskirchen van Duitsland gepubliceerd. Daarin schrijven zij o.a.: "Vluchtelingen welkom heten en op nemen is een gebod van humaniteit en van christelijke verantwoording. ... Onze maatschappij staat voor een grote uitdaging, maar onze kracht is ook heel groot. ... Wij zijn dankbaar voor alle bereidwilligheid om te helpen." Verder wordt de Europese regeringen gevraagd legale toegang tot Europa mogelijk te maken: “Klimaatverandering, oorlog, achtervolging en extreme armoede zijn gevolgen van globale handelsbetrekkingen, wapenhandel en een levensstijl, die de resources van de aarde vernietigen. Het is de hoogste tijd voor een omkeer van deze onrechtvaardige verhoudingen." (EKD 15-09-2015)

Tijdens oogstdiensten eisten de bisschoppen van de Nordkirche Hans-Jürgen Abromeit en Kirsten Fehrs meer moed om te delen en rechtvaardige prijzen voor levensmiddelen te hanteren. Groenten die vernietigd worden omdat ze in maat en kleur niet aan normen voldoen en brood en melkproducten die worden weggegooid, omdat ze niet meer honderd procent vers zijn noemden ze een "ethisch schandaal", die tegengewerkt moet worden. Er werd ook nadrukkelijk op de nood van vluchtelingen gewezen. Zo zei bisschop Abromeit o.a. "De bereidwilligheid om te delen brengt een volk bijeen en geeft nieuwe krachten."(Nordkirche 05-10-2015)

De burgerrechtenverdediger en vroegere minister van buitenlandse zaken, ds. Markus Meckel, noemde de Duitse hereniging in zijn preek in de Berlijnse Dom een succesverhaal en de val van de muur een cadeau. Maar hij wees ook op onrechtvaardigde ontwikkelingen. "De muur tussen arm en rijk is jammer genoeg niet gevallen en vooral in het Oosten groeit deze opnieuw." (EKD 03-10-2015)

Op 1 oktober was het 50 jaar geleden, dat de EKD het zogeheten Ostdenkschrift ‘Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn‘ publiceerde. Deze wees de weg voor de politieke verzoening met Polen. De voorzittende van de Raad van de EKD Bedford-Strohm legde in zijn openingstoespraak de klemtoon op de actuele verantwoordelijkheid voor verzoening tussen de volken en voor de nood van vluchtelingen. (EKD 17-09-2015)

Horst Köhler (voormalig Bondspresident) en zijn vrouw Eva Luise kregen voor hun in 2005 begonnen initiatief ‘Partnerschaft mit Afrika’ ter gelegenheid van de opening van het nieuwe themajaar ‘Reformation und die Eine Welt’ op 31 oktober j.l. in Straatsburg de Martin-Luther-Medaille van de Raad van de EKD uitgereikt. (EKD) Susanne Kahl-Passoth, de voormalige directeur van het Diakonische Werk in Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, werd gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Evangelische Vrouwen in Duitsland (EFiD). De vereniging steunt het werk van en met vrouwen in de kerk en geeft daarmee "theologische, spirituele, sociaal-diakonale en politieke impulsen". (EKBO 22-10-2015)

De bisschop van Schwerin, Andreas von Maltzahn, heeft christenen opgeroepen zich niet te laten hinderen om vrolijk en intens godsdienst te vieren, ook al komen er ‘s zondags steeds minder mensen in de kerk. Jonge mensen engageren zich in deze tijd vaak anders dan vorige generaties en open kerken nodigen mensen uit om binnen te komen. (Nordkirche 19-10-2015) Na vijf jaar werk is de herziening van de Lutherbijbel afgesloten. Dit werd traditiegetrouw op de Wartburg te Eisenach bekend gemaakt en gevierd. ‘De herziene ‘Bijbel 2017’ zal voor het eerst in oktober 2016 verschijnen. De laatste tekstuele bewerking vond in 1975 plaats. Deze leidde tot massieve protesten zodat besloten werd tot een ‘na-herziening’. Deze was pas in 1984 afgesloten. (EKD 16-10-2015)

‘Stadt, Land, Kirche - Zukunft in Mecklenburg’ was het thema van een conferentie in Güstrow. 300 vertegenwoordigers van 262 kerkgemeenten hebben in vijf workshops nagedacht over de kerk in Mecklenburg in het jaar 2030. Onderwerpen waren o.a. vorm en hoeveelheid van de eredienst, financiën, gebouwen en vrijwilligerswerk. Het resultaat van de bijeenkomst zal invloed hebben op beslissingen die genomen moeten worden over behoud of verkoop van pastorieën en kerkgebouwen.(ELKMV 16-10-2015) Het waardevolle altaar van de voormalige Klosterkerk Rühn bij Bützow (Landkreis Rostock) is voor bijna € 50.000 gerestaureerd. Het altaar dateert uit 1587 en heeft het karakter van Vlaamse kunst ten tijde van de Renaissance. In het midden staat de viering van het Heilig Avondmaal centraal. Het is het bekendste werk van de Nederlandse hofschilder Cornelius Krommeny (overleden 1599). (ELKMV 20.10.2015)

De ‘Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa)‘ is een stichting van de EKD en de evangelische Landskerken. Deze herfst streden 6 kerkgemeenten uit Sachsen, Sachsen-Anhalt und en Thüringen om subsidie (in totaal € 400.000). De finale vond plaats tijdens een tv-show bij de regionale omroep Mitteldeutscher Rundfunk. (ELKSachsen 31-10-2015)

Scholieren hebben op de Johannes begraafplaats in Dresden 3734 tulpen geplant. De begraafplaats is sinds de jaren zeventig één groot herdenkingsveld voor 3734 slachtoffers van de bommen op Dresden op 13 februari 1945. De aanwezige achtergrondinformatie in schrift en geluid werd ook door de scholieren verzorgd. Dit samenwerkingsproject bestaat al sinds 2013. (ELKSachsen 09-11-2015)

De synode van Mecklenburg heeft besloten een Kerkelijke Milieustichting op te richten. De stichting zal over een startkapitaal van 1 miljoen euro kunnen beschikken. Dat geld wordt ingezet voor het energiezuinig saneren van pastorieën, aanschaf van elektrische auto's en de aanleg van zonnepanelen. (www.kirche-mv.de 10-11-2015)

Voor de 21e keer vond half november in de buurt van Annaber-Buchholz het ‘Lichtensteiner Liedermacherfestival’ plaats. Tijdens deze drie dagen waren nieuwe liederen te horen, welke over ervaringen vertellen die mensen vanuit hun christelijke geloof hebben beleefd. Een van de hoogte –punten, naast het afsluitende gezamenlijke concert van alle deelnemers, was het optreden van Siegfried Fietz met zijn zoon Oliver. Sinds een reeks van jaren is de muziek van de familie Fietz toonaangevend voor het christelijke leven in Duitsland, maar ook in het buitenland. (ELKSachsen 11-11-2015)

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar heeft de VELKD de website trauernetz.de geactiveerd. Iedereen kan daar een gratis herdenkingssite openen. Vooral mensen die niet zo mobiel zijn of ver weg van overledenen wonen worden in de gelegenheid gesteld om samen met vrienden en kennissen herinneringen aan te vullen en zo in loop van de tijd een veelzijdig beeld van de overledene te schetsen.(VELKD 20-11-2015)

De 36e Evangelische Kirchentag (24-28 mei 2017) zal staan in het teken van 500 jaar Reformatie. ‘Jij ziet mij‘ (Genesis 16:13) is als thema gekozen. Naast Berlijn staan er ‘Kerkendagen onderweg’ gepland in Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau-Roßlau en Halle/Eisleben. De afsluitende grote feestdienst zal in Wittenberg worden gehouden. (EKD 15-10-2015) Juliane van der Mossel, november 2015

Juliane van der Mossel.


printen   |   terug