Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Van Linschotenplein 21
3262 PW Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613739
e-mail: h.manschot3@upcmail.nl
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl


Jaaroverzicht 2011

Contacten op het grondvlak tussen gemeenten en gemeenteleden zijn van grote betekenis voor de kerk en de oecumenische verbondenheid. Ze zijn een aanvulling op en een noodzakelijk vervolg op de oecumenische contacten van kerkleiders en deskundigen.

Herman Korteweg 1979/1980


Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland

Tweeduizendelf was een bijzonder jaar voor de werkgroep. We waren aanwezig op de Markt der Möglichkeiten van Kirchentag te Dresden van 1-5 juni. En een van de LWG- leden kreeg een koninklijke onderscheiding.

Een begin is gemaakt met het ordenen van het archief over alle jaren gemeentecontacten van Nederland met Duitsland

De werkgroep kwam vijf maal bijeen in Amersfoort. Naast de aandacht voor de gemeentecontacten is er ook aandacht voor de maatschappelijke en kerkelijke situatie in Duitsland. De notulen worden bij toerbeurt gemaakt.

Er was één ontmoetingsdag in het voorjaar te Bunnik

De Europa-dag in de herfst werd georganiseerd door de landengroepen in samenwerking met Kerk in Actie.

In samenwerking met de Europa Commissie Groningen/Drenthe zal de najaars- ontmoetingsdag 2012 te Zwolle gehouden worden.

Er zijn dit jaar geen veranderingen in het aantal leden van de LWG.

De dames Annie Koster (Den Haag) en Stieneke te Loo (Achterhoek) zijn gestopt met hun regiowerk.

Plannen zijn er voor een bezinningsdag voor leden van de LWG in 2012. Hoe gaan we verder met het afnemend aantal gemeentecontacten? Als leden van de LWG willen we daarover brainstormen en ons bezinnen onder deskundige leiding van een kerkelijk functionaris.


Ziel geven aan Europa

Ook in 2011 wordt er naar onze brochure ‘Ziel geven aan Europa’ gevraagd. Hoe gemeenten ermee aan het werk zijn gegaan, bleek op onze ontmoetingsdag in Bunnik toen drie gemeenten over hun ervaringen vertelden.


Regiowerk

Het valt niet mee voor de leden van de LWG om in de nieuwgevormde regio’s met alle gemeenten contacten te leggen. In meerdere regio’s was lange tijd geen regiovertegenwoordiger die de persoonlijke band onderhield.

Donderdag 27 januari 2011 kwam de regio Achterhoek bijeen te Ruurlo. Als voorzitter nam Mw. Stieneke te Loo afscheid van de groep. Wij zijn blij dat zij dit vele jaren heeft kunnen doen. De heer Ben Wagenvoort blijft secretaris. Hij stuurt de informatie van de LWG door aan de groepen in de Achterhoek. De werkgroepen gaan bij toerbeurt de jaarlijkse regioavond organiseren.


Berichten uit gemeenten en parochies

In 2011 ontvingen wij jaar-, werk- en ontmoetingsverslagen uit:
Arnhem – Leipzig Gohlis
Arnhem – Zwickau Planitz (een ontmoeting halverwege)
Arnhem – Gera (predikanten uit Gera houden hun jaarlijkse retraite in Arnhem)
Beverwijk – Guben
Breda – Wismar – Arad (drielandencontact)
Den Haag – Lübben
Den Haag – Marienbrunn
Dieren – Berlijn Niederschönhausen – Wroclow (drielandencontact)
Doetinchem – Dresden (25 jaar)
‘s –Gravenzande - Mücheln
Harmelen – Grimma (werkplan gemaakt)
Kollumerzwaag – Leegebruch
Utrecht – Langebrück (25 jaar)
Varsseveld – Oelsnitz (25 jaar)
Voorburg – Halle
Wassenaar – Schmöckwitz
Wilnis – Renthendorf (met jongeren, musicband: Shine)

Thema’s die centraal stonden bij de ontmoetingen

Kerk naar buiten
Vertraut den neuen Wegen
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn
Freundschaft
Doop
Laat zien dat je het er niet mee eens bent
Rentmeesterschap in hoopvol perspectief
Vieren
Diaconale uitdagingen in een tijd van globalisering en ontkerkelijking.
(Lezing mevr. I. Bakker)
Breuken en scheuringen in samenleving en kerk

In 2011 hebben vijf gemeenten afscheid genomen van hun partnergemeente.


Ontvangen nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven van de Raad van Kerken in Delft
Nieuwsbrieven van de Europacommissie Groningen/Drenthe
Nieuwsbrieven van Kerk in Actie
Gazete, informatieblad van de Werkgroep Nederland – Polen
Kerkinformatie
Stioc Arnhem, conferentie in Praag


Landelijke ontmoetingsdagen

Zaterdag 12 maart 2011 is in Bunnik de voorjaarsontmoetingsdag gehouden.

Ds. Margarithe Veen uit den Haag/Voorburg gaf een lezing over: “Bezieling voor oecumene”.

Ook vertelden enkele gemeenten over hun ervaringen met de brochure: “Ziel geven aan Europa”. In het middagprogramma was een gesprek met ds. M. Veen, aandacht voor de Berliner Bibelwochen en een boekbespreking over de roman “Löwenstadt” geschreven door Erich Loest.

Voor de ontmoetingsdagen in Bunnik zoeken we een andere ruimte nu “De Gaarde” gaat sluiten.


Europadag

Zaterdag 8 oktober is de driejaarlijkse Europadag, georganiseerd door Kerk in Actie en de Landengroepen Duitsland, Hongarije, Tsjechië, Polen en het Roemenië-beraad, gehouden in het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht gehouden.

Thema van deze dag was: “Gemeentecontacten in Dialoog”, Hoe willen we samenleven in Europa?

Vrijzinnige geloofsgemeenschappen en International Association for Religious Freedom

Deze tweejaarlijkse ontmoetingsdag is gehouden in de Remonstrantse kerk te Bussum op 26 maart. De heer Jan Willem Fortuin vertegenwoordigde hier de LWG NL-D


Contacten met het Protestants Landelijk Dienstencentrum (Kerk in Actie)

Vertegenwoordigers van de Landengroepen Duitsland, Hongarije, Tsjechië, Polen en het Roemenië-beraad zijn in februari en september voor overleg bijeen geweest te Utrecht.

In dit overleg worden ervaringen, plannen en financiën van de verschillende werkgroepen besproken.


Contacten met de Landskerken in Duitsland

Binnen de LWG zijn er goed lopende of beginnende contacten met de Landskerken Sachsen, Mecklenburg, Mitteldeutschland en Berlin-Brandenburg.

Op de kerkendag van 1 – 5 juni in Dresden hebben vertegenwoordigers van de Landskerken kennis gemaakt met de landenvertegenwoordigers van de LWG.

De heer Gerben Dijkstra ontmoette de Referentin für Gemeindekontakte Pf. Charlotte Kalthoff van Mitteldeutschland, de heer Jan Willem Fortuin heeft een korte ontmoeting met dr. Christoph Thielemann gehad en de dames Leny de Pijper en Rika Manschot ontmoetten Pf. Friedemann Oehme uit Sachsen

Kerkendag 1-5 juni in Dresden “…..da wird auch dein Herz sein”. Matteüs 6: 21.

Negen personen vertegenwoordigden de Gemeentecontacten Nederland-Duitsland op de Markt der Möglichkeiten van de Kirchentag.

De meeste bezoekers aan onze stand hadden op een of andere manier verbindingen met Nederland en wilden dit met ons delen. Er waren vele hartverwarmende ontmoetingen waarin ook oude banden werden verstevigd en nieuwe contacten voor het gemeentecontactwerk werden gelegd.

Het Jahrestreffen der Niederlande–Partnerschaften in de Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens is van 4–6 november 2011 gehouden te Scheibenberg. Het thema: “Ich bin getauft – wie prägt das mein Leben?” is van Duitse zijde belicht door dr. Christoph Münchow en van Nederlandse zijde door dr. Karel Blei.


Publiciteit

In 2011 zijn er vijf Rondzendbrieven verstuurd aan alle gemeentecontacten en belangstellenden. Daarin o.a. aandacht voor de Jahreslosung 2011, de ontmoetingsdag in Bunnik, de Kirchentag van 1 – 5 juni in Dresden en de Europadag van 8 oktober te Utrecht.

Ook wordt aandacht gevraagd voor de indrukwekkende tentoonstelling: “De gevaarlijke smid”, over de rol van de kerkelijke vredesbeweging in de DDR. De LWG wil deze tentoonstelling in 2014, 25 jaar na de Wende, naar Nederland halen.

Met de RZB wordt “Vermischtes” met daarin informatie uit de Duitse kerkbladen over kerk, samenleving en politiek meegezonden.

Er was een extra Rondzendbrief na de jaarlijkse lintjesregen op 29 april. Mevr. Rika Manschot is toen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze hoge onderscheiding heeft ze met name ontvangen voor haar werkzaamheden als secretaris/penningmeester van de LWG Nederland-Duitsland. Daarnaast werd bij de uitreiking van de onderscheiding haar werk in de Hervormde wijkgemeente Charlois en in de Protestantse gemeente Oud-Beijerland genoemd.

G. Dijkstra, voorzitter

H.M. Manschot, secretaris

mei 2012