terug

TEXEL – RÜGEN , 20 september 2020
Van eiland naar eiland.

Sinds 1992 bestaan de contacten tussen Texel en Rügen.
Afgelopen jaar stond ons bezoek aan Bergen gepland van 17- 20 september, maar dat kon helaas niet doorgaan.
Hier op Texel werd het plan opgevat om op de dag dat we op Rügen zouden zijn, zondag 20 september, Vredeszondag, toch als Texelse groep iets te organiseren.
Omdat we ook niet met de hele groep bij elkaar mochten zijn hebben we het opgedeeld in groepjes en zijn we op de fiets gegaan naar drie verschillende adressen, herkenbaar aan de blauwe Rügenvlag.

Bij de eerste stop stond koffie/thee klaar, bij de volgende een glaasje en een hapje en op het laatste adres soep en brood.
Intussen hadden we fijne gesprekken met herinneringen aan de eerste reis b.v. de gezamenlijke thema’s zoals het maken van een doophemd. Dat hadden we uitgestald evenals de vele plakboeken met verslagen, films en voorwerpen die we in de loop der tijd verzameld hebben.
Het was prachtig weer en we genoten er van elkaar weer te zien.

Ondertussen kwam de 'Texel-Gruppe' op Rügen ook bij elkaar. Zij maakten een wandeling en picknickten, zoals dat ook gebeurt als we samen zijn.

Dank zij een gezamenlijke app konden foto’s worden uitgewisseld en waren we toch als vrienden met elkaar verbonden.
Het was een 'superdag' in Coronatijd.

In 2019 heeft de groep van Rügen als cadeau een mooie vlag meegebracht, die verbeeldt de Texelse en de Rügener vlag tezamen. Zie foto.

Namens de Texelse Rügengroep,
Ria Witte


terug