Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentencontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Gemeentencontacten

Dertig jaar Val van de Muur

Zoals gezegd, op 9 november 1989 was van het ene moment op het andere de muur verdwenen; nog niet fysiek, maar haar functie was door een paar woorden van Günther Schabowski teniet gedaan.
Velen van ons staat dit nog helder voor de geest, evenals de spannende maanden, weken daarvoor, waarbij de maandagavonddemonstraties, begonnen in Leipzig en uitgewaaierd over de hele DDR.

Ook wij willen hier bij stilstaan. En dan vooral onze gevoelens, gedachten, ervaringen rondom deze gebeurtenis met elkaar delen.
De vraag van de Landelijke Werkgroep aan u is: wilt u in maximaal honderd woorden iets schrijven over dit moment, of rond deze periode: waar was u, wat deed u, hoe was het contact met (leden van) uw partnergemeente, uw eigen gemeente?
We plaatsen deze bijdragen op onze website. Foto’s insturen kan ook. Dan graag met de expliciete vermelding dat u toestemming geeft voor publicatie.

We zien uw bijdrage met belangstelling tegemoet! U kunt ze sturen naar het secretariaat; zie de pagina 'contact'.
Hartelijke groeten,
Joke Brederveld, secr.
Ontmoeting in Meissen 8-10 november 2019.

Al vele jaren is er in november een ontmoetingsbijeenkomst van alle kerkelijke gemeenten van de Lutherse Kerk in Saksen (in Oostelijk Duitsland) die een partnergemeente in Nederland hebben. Vaak dateren deze contacten al van ver voor de val van de muur, de ‘Wende’, nu 30 jaar geleden. Dit ‘Sachsentreffen’ vond dit jaar plaats in de mooie stad Meissen, bekend van het beroemde Meissner porselein. Meissen is redelijk ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog gekomen, zodat er nog veel zeer oude gebouwen te vinden zijn, zoals de indrukwekkende Dom. Bert Companjen en ik vertegenwoordigden de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten. Dit weekend werd op veel plaatsen herdacht dat de muur precies dertig jaar geleden viel, waarna mensen van beide zijden van de grens dwars door Duitsland elkaar weer vrij konden ontmoeten.

Het thema van onze conferentie was dit jaar: ’Europa – eine Idee bewahren und bei einander bleiben’ ofwel: Wat kunnen wij als christenen, als partnergemeenten en partnerkerken doen voor de samenhang in Europa? Een actueel thema, gezien de dreigende Brexit en andere zorgwekkende ontwikkelingen in Europa. Als gastspreekster was mevrouw Gisela Kallenbach uit Leipzig uitgenodigd. Zij was afgevaardigde in het Europese Parlement. Ze hield een helder en duidelijk verhaal over de huidige ontwikkelingen in Europa, waarna een levendige discussie ontstond tussen de deelnemers. Ondanks zorgen en problemen konden we elkaar toch bemoedigen. Ook het wel en wee binnen de gemeentecontacten werd uitgewisseld en ervaringen en ideeën werden uitgewisseld. In de wandelgangen en tijdens de goed verzorgde maaltijden vonden levendige gesprekken plaats. Het is altijd weer goed om te ervaren dat we veel gemeenschappelijk hebben met broeders en zusters over grenzen heen. ’s Middags bezichtigden we de oude stad. Onze gastheer Friedemann Oehme, oecumene-referent van de kerkprovincie Saksen, had het programma samen met zijn Holland-werkgroep weer voortreffelijk voorbereid en georganiseerd en de sfeer was weldadig en warm.

Op zaterdagavond begaven we ons naar de kloosterkerk, genoemd naar Sint Afra. Er stond voor ieder een kaarsje klaar en met dat licht in de hand gingen we Taizé-liederen zingend de donkere kerk in: ‘Laudate omnes gentes’, ‘ Bleibet hier und wachet mit mir’ , ‘Ubi caritas’. Het was een bijzondere ervaring. Aansluitend konden we in de zogenaamde Klosterküche napraten bij een glaasje bier, wijn of sap, voordat we onze slaapkamers in het labyrintische gebouw opzochten.

Na een groepsgesprek op zondagmorgen liepen we naar de Dom om daar de kerkdienst bij te wonen en deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Na het middageten namen we hartelijk afscheid van elkaar.
Leny de Pijper