terug

Ontmoeting in Meissen 8-10 november 2019

Al vele jaren is er in november een ontmoetingsbijeenkomst van alle kerkelijke gemeenten van de Lutherse Kerk in Saksen (in Oostelijk Duitsland) die een partnergemeente in Nederland hebben. Vaak dateren deze contacten al van ver voor de val van de muur, de ‘Wende’, nu 30 jaar geleden. Dit ‘Sachsentreffen’ vond dit jaar plaats in de mooie stad Meissen, bekend van het beroemde Meissner porselein. Meissen is redelijk ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog gekomen, zodat er nog veel zeer oude gebouwen te vinden zijn, zoals de indrukwekkende Dom. Bert Companjen en ik vertegenwoordigden de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten. Dit weekend werd op veel plaatsen herdacht dat de muur precies dertig jaar geleden viel, waarna mensen van beide zijden van de grens dwars door Duitsland elkaar weer vrij konden ontmoeten.

Het thema van onze conferentie was dit jaar: ’Europa – eine Idee bewahren und bei einander bleiben’ ofwel: Wat kunnen wij als christenen, als partnergemeenten en partnerkerken doen voor de samenhang in Europa? Een actueel thema, gezien de dreigende Brexit en andere zorgwekkende ontwikkelingen in Europa. Als gastspreekster was mevrouw Gisela Kallenbach uit Leipzig uitgenodigd. Zij was afgevaardigde in het Europese Parlement. Ze hield een helder en duidelijk verhaal over de huidige ontwikkelingen in Europa, waarna een levendige discussie ontstond tussen de deelnemers. Ondanks zorgen en problemen konden we elkaar toch bemoedigen. Ook het wel en wee binnen de gemeentecontacten werd uitgewisseld en ervaringen en ideeën werden uitgewisseld. In de wandelgangen en tijdens de goed verzorgde maaltijden vonden levendige gesprekken plaats. Het is altijd weer goed om te ervaren dat we veel gemeenschappelijk hebben met broeders en zusters over grenzen heen. ’s Middags bezichtigden we de oude stad. Onze gastheer Friedemann Oehme, oecumene-referent van de kerkprovincie Saksen, had het programma samen met zijn Holland-werkgroep weer voortreffelijk voorbereid en georganiseerd en de sfeer was weldadig en warm.

Op zaterdagavond begaven we ons naar de kloosterkerk, genoemd naar Sint Afra. Er stond voor ieder een kaarsje klaar en met dat licht in de hand gingen we Taizé-liederen zingend de donkere kerk in: ‘Laudate omnes gentes’, ‘ Bleibet hier und wachet mit mir’ , ‘Ubi caritas’. Het was een bijzondere ervaring. Aansluitend konden we in de zogenaamde Klosterküche napraten bij een glaasje bier, wijn of sap, voordat we onze slaapkamers in het labyrintische gebouw opzochten.

Na een groepsgesprek op zondagmorgen liepen we naar de Dom om daar de kerkdienst bij te wonen en deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Na het middageten namen we hartelijk afscheid van elkaar.
Leny de Pijper
terug