Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentecontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Welkom op de website van de LWG
Nederland - Duitsland


[Hieronder vinden jullie alsnog de uitnodiging voor de Ontmoetingsdag op 19 maart 2022. ]

Dag allen,
Hierbij nodig ik jullie uit voor de Ontmoetingsdag voor gemeentecontacten Nederland-Duitsland en geïnteresseerden op zaterdag 19 maart 2022 in De open Poort in Harmelen.
Als thema is gekozen voor de Lösung van de Kirchentag 2023 in Nürnberg:
"Jetzt ist die Zeit...", de woorden in het Evangelie van Marcus 1:15.
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm vulde hierbij aan:
"Nu is het tijd om te kiezen voor een fundamenteel andere koers".
Dion van den Berg, werkzaam bij PAX, zal de inleiding verzorgen.

Verder is er natuurlijk tijd ingeruimd om met elkaar ervaringen uit te wisselen over de contacten met de partnergemeentes.

Mochten er onverhoopt toch weer beperkende maatregelen van kracht worden, waardoor deze dag niet door kan gaan, dan laten we u dat onmiddellijk weten via de mail. Houdt dus uw postbus in de gaten.

Met een hartelijke groet,
Namens de leden van de LWG,
Joke Brederveld, secretaris


Klik hierna voor het verslag (in pdf).
Klik hier voor een groetwoord van Christa H (pdf).